Danh sách người phát ngôn

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định sối 1038 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh)

STT

Đơn vị, cơ quan

Họ và Tên

Chức vụ

Số ĐT

Ghi chú

KHỐI UBND (SỞ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG)

1

UBND tỉnh BRVT

Trần Văn Tuấn

p. Chủ tịch

0913.863.853

 

2

UBMTTQVN tỉnh

Lê Hồng Ngọc

p. Chủ tịch

0915.538.639

 

3

Sở Thông tin và Truyền thông

Lê Văn Lâm

Giám đốc

02543.512777

0988.183.579

 

4

Sở Tài nguyên và Môi trường

Lê Ngọc Linh

Giám đốc

02543.807389 0906. 672.667

 

5

Sở Xây dựng

Tạ Quốc Trung

Giám đốc

0915. 557.279

 

6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Công Vinh

Giám đốc

02543.859098

0913.840.091

 

7

Sở Giao thông và Vận tải

Trần Thượng Chí

Giám đốc

02543.727838

0903.706.338

 

8

Sở Giáo dục và Đào tạo

Trần Thị Ngọc Châu

Giám đốc

0916.752955

 

9

Sở Văn hóa và Thể thao

Nguyễn Đình Trung

Giám đốc

0918.408.157

 

10

Sở Du lịch

Trịnh Hàng

Giám đốc

02543.531777

0913.934.393

 

11

Sở Tài chính

Giám đốc

Giám đốc

025435 11574

 

12

Sở Khoa học &Công nghệ

Mai Thanh Quang

Giám đốc

02543.727341

0913.646.742

 

13

Sở Công Thương

Bùi Thị Dung

Giám đốc

02543.852404

0903.953.357

 

14

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trần Văn Cường

Giám đốc

0903.900.091

 

15

Sở Tư Pháp

Hồ Văn Hùng

Giám đốc

02543.810468

0918.021.699

 

16

Sở Y tế

Phạm Minh An

Giám đốc

02543.554400

0918.723.745

 

17

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Huỳnh Văn Danh

Giám đốc

02543.859732

0913.840.266

 

18

Sở Nội vụ

Trương Thanh Phong

Giám đốc

02543.807500

0913.840.615

 

19

Sở Ngoại vụ

 

Lê Thị Tân Tiên

Giám đốc

02543.727977

0917.688.918

 

Thành Phố Vũng Tàu

20

UBND TP. Vũng Tàu

Nguyễn Lập

Chủ tịch

0913.948.176

 

21

UBND Phường 1

Hà Hữu Dũng

Chủ tịch

0972.525.629

 

22

UBND Phường 2

Trần Thị Kim Loan

Chủ tịch

0913.187.230

 

23

UBND Phường 3

Phạm Trọng Khoa

Chủ tịch

0906.878.777

 

24

UBND Phường 4

Nguyễn Hữu Nam

Chủ tịch

0907.944.735

 

25

UBND Phường 5

Lê Thanh Phong

Chủ tịch

0918.221.661

 

26

UBND Phường Thắng nhì

Võ Văn Quyền

Chủ tịch

0983.949.149

 

27

UBND Phường 7

Phạm Anh Dũng

Chủ tịch

0908.196.927

 

28

UBND Phường 8

Nguyên Minh Đức

Chủ tịch

0943.344.433

 

29

UBND Phường 9

Nguyễn Hồ Minh Thu

Chủ tịch

0979.746.046

 

30

UBND Phường 10

Nguyễn Văn Tài

Chủ tịch

0903.643.847

 

31

UBND Phường 11

Lê Hưng

Chủ tịch

0913.182.737

 

32

UBND Phường 12

Trần Văn Phức

Chủ tịch

0913.863.526

 

33

UBND Phường Nguyễn An Ninh

Dương Thị Minh Phượng

Chủ tịch

0907.090.018

 

34

UBND Phường Thắng Tam

Trần Quốc Toản

Chủ tịch

0913.939.675

 

35

UBND Phường Rạch Dừa

Nguyễn Thế Lực

Chủ tịch

0983.646.200

 

36

UBND Phường Thắng Nhất

Giang Phương Thảo

Chủ tịch

0942.120.012

 

37

UBND xã Long Sơn

Bùi Đức Bình

Q.Chủ tịch

0919.305.177

 

Thành phố Bà Rịa

38

UBND TP Bà Rịa

Trần Vinh Quang

Chủ tịch

0909.134.243

 

39

UBND P. Phước Trung

Phan Thành Lợi

Chủ tịch

0918.409.688

 

40

UBND P. Phước Hiệp

Huỳnh Quang Tuyên

Chủ tịch

0396.870.990

 

41

UBND P. Long Hương

Nguyễn Thanh Quang

Chủ tịch

0942.617.272

 

42

UBND P. Phước Hưng

Châu Hoài Hân

Chủ tịch

0909.862.201

 

43

UBND P. Phước Nguyên

Trần Quốc Thanh

Chủ tịch

0909.762.218

 

44

UBND P. Long Toàn

Trần Văn Sen

Chủ tịch

0909.678.838

 

45

UBND P. Long Tâm

Lê Văn Ly

Chủ tịch

0933.801.901

 

46

UBND P. Kim Dinh

Trương Thị Ngọc Hương

Chủ tịch

0907.090.855

 

47

UBND X. Long Phước

Trần Văn Dũng

Chủ tịch

0907.842.424

 

48

UBND X. Hòa Long

Trần Mạnh Toàn

Chủ tịch

0903.365.550

 

49

UBND X. Tân Hưng

Nguyễn Văn Phú

Chủ tịch

0908.812.158

 

Huyện Long Điền

50

UBND huyện Long Điền

Nguyễn Bá Hùng

Chủ tịch

0918.580.409

 

51

UBND thị trấn Long Điền

Trần Thị Ánh Vinh

Chủ tịch

0908.965.121

 

52

UBND thị trấn Long Hải

Phạm Trần Ninh

Chủ tịch

0797.181.650

 

53

UBND xã An Ngãi

Võ Thành Phúc

Chủ tịch

0918.524.756

 

54

UBND xã An Nhứt

Trần Hồng Đức

Chủ tịch

0949.845.679

 

55

UBND xã Tam Phước

Nguyễn Thanh Bình

Chủ tịch

0913.758.222

 

56

UBND xã Phước Tỉnh

Phan Thạch

Chủ tịch

0909.843.559

 

57

UBND xã Phước Hưng

Dương Quang Nhàn

Chủ tịch

0913.981.509

 

Huyện Đất Đỏ

58

UBND huyện Đất Đỏ

Lê Văn Hòa

Chủ tịch

0981.523.939

 

59

UBND thị trấn Đất Đỏ

Phan Văn Sơn

Chủ tịch

02543.691471

 

60

UBND thị trấn Phước

Trần Thanh Huyền

Chủ tịch

0909. 229.733

 

61

UBND xã Lộc An

Nguyễn Thị Hiền

Chủ tịch

0913.673.217

 

62

UBND xã Láng Dài

Ngô Ngọc Tình

Chủ tịch

0971.388.161

 

63

UBND xã Long Mỹ

Nguyễn Huỳnh Trung

Chủ tịch

0982.523.545

 

64

UBND xã Long Tân

Nguyễn Hồng Phúc

Chủ tịch

0918.850.151

 

65

UBND xã Phước Hội

Nguyễn Văn Ngàn

Chủ tịch

0901.772.879

 

66

UBND xã Phước Long Thọ

Phạm Văn Đức

Chủ tịch

0918.850.869

 

huyện Xuyên Mộc

67

UBND huyên Xuyên Mộc

Lê Thị Trang Đài

Chủ tịch

0983.26.99.99

 

68

UBND TT.Phước Bửu

Nguyễn Hải La

Chủ tịch

02543.907789

 

69

UBND xã Phước Thuận

Tống Văn Nghĩa

Q.Chủ tịch

0985. 022.655

 

70

UBND xã Phước Tân

Nguyễn Hữu Quyên

Chủ tịch

02543.779079

 

71

UBND xã Hòa Bình

Trần Văn Khánh

Chủ tịch

02543.873300

0915.800.734

 

72

UBND xã Hòa Hưng

Bùi Sĩ Ươm

Chủ tịch

02543.872167

0984.408.235

 

73

UBND xã Bàu Lâm

Nguyễn Văn Tiến

Chủ tịch

0986.007.707

 

74

UBND xã Tân Lâm

Đoàn Văn Thắng

Chủ tịch

0983.165.139

 

75

UBND xã Xuyên Mộc

Huỳnh Tiến Dũng

Chủ tịch

0987.107.662

 

76

UBND xã Hòa Hiệp

Vũ Văn Huân

Chủ tịch

0916.791.529

 

77

UBND xã Hòa Hội

Vũ Minh Đạt

Chủ tịch

02543.707663

 

78

UBND xã Bông Trang

Phạm Thiên Minh

Chủ tịch

02543.878337

0886.030.679

 

79

UBND xã Bưng Riềng

Nguyễn Văn Long

Chủ tịch

0902.303.472

 

80

UBND xã Bình Châu

Nguyễn Văn Triệu

Chủ tịch

02543.607227

 

Thị Xã Phú Mỹ

81

UBND TX. Phú Mỹ

Nguyễn Văn Thắm

Chủ tịch

0913.741.236

 

82

UBND Phường Mỹ Xuân

Nguyễn Thanh Diệu

Chủ tịch

0918.826.299

 

83

UBND Phường Phú Mỹ

Nguyễn Thanh Bình

Chủ tịch

0913.961.945

 

84

UBND Phường Tân Phước

Bùi Chí Lãm

Chủ tịch

0987.775.557

 

85

UBND Phường Phước Hòa

Nguyễn Phú Hạnh

Chủ tịch

0913.758.015

 

86

UBND Phường Hắc Dịch

Ngụy Nhu Sơn

Chủ tịch

0919.225.369

 

87

UBND Xã Tân Hòa

Nguyễn Xuân Khải

Chủ tịch

0919.889.973

 

88

UBND Xã Tân Hải

Trần Thanh Minh

Chủ tịch

0903.050.530

 

89

UBND Xã Châu Pha

Trần Đình Ơn

Chủ tịch

0909.755.940

 

90

UBND Xã Tóc Tiên

Thân Đăng Phong

Chủ tịch

0908.663.617

 

91

UBND Xã Sông Xoài

Nguyễn Văn Bút

Chủ tịch

0937.570.026

 

Huyện Côn Đảo

92

UBND Huyện Côn Đảo

Lê Văn Phong

Chủ tịch

0913.166.917

 

Huyện Châu Đức

93

UBND Huyện Châu Đức

Hoàng Nguyên Dinh

Chủ Tịch

0254.961671

0907.879.798

 

94

UBND thị trấn Ngãi Giao

Nguyễn Văn Cẩn

Chủ tịch

0909.335.774

 

95

UBND xã Nghĩa Thành

Hoàng Quốc Thái

Chủ tịch

0937.171.853

 

96

UBND xã Suối Nghệ

Trần Bé

Chủ tịch

0908.281.004

 

97

UBND xã Bình Ba

Nguyễn Khoa Hùng

Chủ tịch

0983.202.345

 

98

UBND xã Đá Bạc

Nguyễn Đình Quý

Chủ tịch

0397.880.476

 

99

UBND xã Suối Rao

Trần Văn Dũng

Chủ tịch

0366.618.128

 

100

UBND xã Xuân Sơn

NguyễnThuận Phuơng

Chủ tịch

0974.246.709

 

101

UBND xã Sơn Bình

Hồ Xuân Hợp

Chủ tịch

0987.107.692

 

102

UBND xã Bình Trung

Lê Quý Thịnh

Chủ tịch

0987.107.696

 

103

UBND xã Bình Giã

Đỗ Văn Ái

Chủ tịch

0983.868.027

 

104

UBND xã Bàu Chinh

Nguyễn Quốc Sử

Chủ tịch

0937.747.476

 

105

UBND xã Kim Long

Huỳnh Thành

Chủ tịch

0918.001.653

 

106

UBND xã Xà Bang

Nguyễn Văn Trọng

Chủ tịch

0983.885.102

 

107

UBND xã Quảng Thành

Võ Khắc Thuyết

Chủ tịch

0909.286.599

 

108

UBND xã Láng Lớn

Nguyễn Chí Thanh

Chủ tịch

0913.640.678

 

109

UBND xã Cù Bị

Nguyễn Văn Minh

Chủ tịch

0982.885.216

 

110

Chi cục Dân Số-Kế hoạch hóa gia đình

Tôn Thất Khoa

Chi cục trưởng

0918.461.962

 

111

Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm

Tiêu Văn Linh

Chi Cục Trưởng

0982.947.726

 

112

Trung tâm Y tế Dự phòng

Hà Văn Thanh

Giám đốc

0918178706

 

113

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS

Bùi Minh Kha

Giám đốc

0903.934.515

 

114

Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản

Trần Thị Luyện

Giám đốc

0913.179.253

 

115

Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm

Phạm Thị Đài Trang

Giám đốc

0903.989.099

 

116

Trung tâm Giám định Y khoa

Trần Văn Bảy

Giám đốc

0913.947606

 

117

Trung tâm Pháp y

Nguyễn Phúc Cẩm Chương

Giám đốc

0913.781.401

 

118

Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe

Nguyễn Văn Lên

Giám đốc

0908.384.603

 

119

Bệnh viện Bà Rịa

Nguyễn Văn Hương

Giám đốc

0913.629.318

 

120

Bệnh viện Lê Lợi

Nguyễn Thanh Phước

Giám đốc

0913.729.715

 

121

Bệnh viện TâmThân

Ngô Thành Phong

Giám đốc

0913.693.334

 

122

Bệnh viện Mắt

Nguyễn Viết Giáp

Giám đốc

0913.947.800

 

123

Bênh viện Phổi Phạm Hữu Chí

Nguyễn Minh Lương

Giám đốc

0913.794.123

 

124

Bệnh viện Y học cổ truyền

Trần Ngọc Triệu

Giám đốc

0908.514.333

 

125

Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh

Hồ Đăng Bôn

Giám đốc TT

0989.117.135

 

126

Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu

Chu Thị Thư

Giám đốc TT

02543.560522

0938.088.558

 

127

 Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện Ma túy

Phạm Minh Ân

Giám đốc Cs

0909.730.099

 

128

Trung tâm Xã hội

Trần Thanh Hồng

Giám đốc TT

02543.921379

0907.090.399

 

129

Trung tâm Dịch vụ việc làm

Phạm Quang Việt

Giám đốc TT

0918.127.506

 

130

Trung tâm Nuôi dưỡng Người già neo đơn

Nguyễn Văn Phiệt

Giám đốc TT

0908.750.479

 

131

Trung tâm Công tác Xã hội

Nguyễn Thị Liên

Giám đốc TT

02543.602038

0916.607.172

 

132

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Đặng Hồng Tuấn

P. Giám đốc

02543.859409

0913.729.629

 

133

Ban Quản lý các KCN

Nguyễn Anh Triết

Trưởng ban

02543.855749 0913.947. 974

 

134

Cục Hải Quan

Trần Văn Danh

Cục trưởng

0903.932.468

 

135

Cục Thống kê

Nguyễn Thư

Cục trưởng

0913.947.052

 

136

Kho bạc tỉnh

Trần Xuân Khánh

Giám đốc

02543.810166

0903.018.889

 

137

Thanh tra tỉnh

Nguyễn Văn Hải

Chánh Thanh tra tỉnh

0984.727.255

 

138

Viện Kiềm sát nhân dân

Nguyễn Văn Minh

Chánh văn phòng

02543.721737

0974.317.916

 

139

Ban Dân tộc

Đỗ Đình Quốc

Trưởng ban

02543.856091

0918.580.097

 

140

Trung tâm HC-CT tỉnh

Lê Anh Hoàng

P. Giám đốc

02543727.878

0918.389.898

 

141

Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch tỉnh

Võ Trịnh Triều

Giám đốc

0913.840.795

 

142

Trường Chính trị tỉnh

Ngô Thị Liên

Hiệu Trưởng

0988.817.187

 

143

Bộ CHQS Tỉnh

Đại tá Pham Phú Ý

Chỉ huy trưởng

02546.260003 ĐTQS 673101

 

144

Bộ CHQS Tỉnh

Đại tá Thái Văn Điền

Chính ủy

02546.260005 ĐTQS 673102

 

145

Công An Tỉnh

Đại tá Bùi Văn Thảo

Giám đốc

0693.545.117

0918.379.393