Hình thức
Cho thuê, giao đất, thu hồi đất
Danh sách
Nội dung Thời hạn Hình thức Ghi chú Tập tin đính kèm

Công nhận quyền sử dụng 2.591,4m2 đất cơ sở tôn giáo cho Linh Sơn cổ Tự, tại xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Công nhận quyền sử dụng đất Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Công nhận quyền sử dụng 3.800,1 m2 đất (gồm: 394,8m2 đất cơ sở tôn giáo và 3.405,3m2 đất trồng cây lâu năm) cho Chùa Phước Hội, tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Công nhận quyền sử dụng đất Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 11.268,2m2 đất tại xã Bình Trung, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất giáo dục thực hiện dự án Trường Mầm non xã Bình Trung

Lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 10.795,5m2 đất tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất cơ sở Giáo dục và Đào tạo để xây dựng trường Mầm non Xuân Sơn, huyện Châu Đức.

Ổn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Cho phép Tổng Công ty IDICO - CTCP được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại với diện tích 39.834m2 đất tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp để đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Xuân A

Thời hạn thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 08 tháng 7 năm 2052. Chuyển hình thức thuê đất

Thu hồi 175,2m2 đất do Công ty TNHH du lịch, sản xuất, thương mại Hương Phong sử dụng tại phường Thắng Tam, thành phổ Vũng Tàu để xây dựng công trình Trụ sở khu phố 2 và 3.

Thu hồi đất

Điều chỉnh giảm diện tích 37,8m2 đất là một phần trong tổng diện tích 312,0m2 đất trước đây Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty Văn hỏa Tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Công ty cổ phần Phát triển Văn hóa Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu) được chuyển sang thuê đất đế sử dụng vào mục đích làm Cửa hàng sách, văn hóa phẩm tại Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 10 tháng 2 năm 2006.

Điều chỉnh diện tích đất

Thu hồi 1.920m2 đất (do Công ty cổ phần cao su Bà Rịa quản lý, sử dụng) tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu để thực hiện dự án Bia tưởng niệm chiến thắng Chòi Đồng - Tưởng niệm anh hùng liệt sỹ phân khu Bà Rịa - Long Khánh

Thu hồi đất

Giao 95,3m2 đất tại sổ 991 Bình Giã, phường Rạch Dừa, thành phổ Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2, thành phố Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đẩt sinh hoạt cộng đồng để xây dựng công trình Trụ sở khu phố 8 phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu.

Ổn đinh lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Cho phép Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê con lại đối với diện tích 45.959,9m2 đất tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp để đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Châu Đức.

Kể từ ngày ký quyết định này đến ngày 16 tháng 10 năm 2058 Chuyển hình thức thuê đất

Giao 95,3m2 đất tại sổ 991 Bình Giã, phường Rạch Dừa, thành phổ Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2, thành phố Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đẩt sinh hoạt cộng đồng để xây dựng công trình Trụ sở khu phố 8 phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu.

Ổn đinh lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Cho phép Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê con lại đối với diện tích 45.959,9m2 đất tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp để đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Châu Đức.

Kể từ ngày ký quyết định này đến ngày 16 tháng 10 năm 2058 Chuyển hình thức thuê đất Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

Giao 1.405,6m2 đất tại xã Hoà Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản Dự án Đầu tư xây dựng 2 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất an ninh để thực hiện dự án Trụ sở Công an xã Hoà Long, thành phố Bà Rịa.

Lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 9.132,4m2 đất tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất thể dục thể thao để thực hiện dự án Sân bóng đá Long Hương, thành phố Bà Rịa

Ổn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 903,1m2 đất tại phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất giao thông để thực hiện dự án đường khu tập thể Bộ đội Biên phòng, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa.

Lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Điều chỉnh diện tích đất thu hồi từ 13.800m2 thành 11.398,2m2 (giảm 2.401,8m2 do đã thu hồi 1.202m2 giao cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Quyết định số 2824/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2016, số 349/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2018 và 1.199,8m2 đất quy hoạch mở rộng đường Nguyễn Văn Linh).

Điều chỉnh diện tích đất Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh cho đúng diện tích đất thực tế hiện nay đang quản lý.

Thu hồi 2.005,4m2 đất do UBND huyện Côn Đảo quản lý tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu để thực hiện dự án nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống - Bến Đầm, huyện Côn Đảo.

Thu hồi đất

Giao 1.076m2 đất tại Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban quản lý Dự án Chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất xây dựng Trụ sở cơ quan để đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Bảo vệ Môi trường.

Lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Công nhận quyền sử dụng 14.05 l,8m2 đất cho Giáo xứ Bãi Dâu tại phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lâu dài Công nhận quyền sử dụng đất Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 13.162,5m2 đất tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, huyện Xuyên Mộc sử dụng vào mục đích đất Cơ sở Giáo dục và Đào tạo để xây dựng Trường Tiểu học Hồ Tràm huyện Xuyên Mộc

Ổn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 208,2m2 đất tại phường 4, thành phố Vũng Tàu, tĩnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2, thành phố Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở y tế đế dầu tư xây dựng Trạm y tế phường 4, thành phố Vũng Tàu.

Ổn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Công nhận quyền sử dụng 5.714,4m đất (gồm: 2.555,7m đất cơ sở tôn giáo và 3.158,7m2 đất trồng cây lâu năm) cho Chùa Như Lai, tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ổn định lâu dài Công nhận quyền sử dụng đất Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 944,5m2 đất tại 166 Ba Cu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi hội Vũng Tàu để sử dụng vào mục đích đất tôn giáo.

ổn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Công nhận quyền sử dụng đất với diện tích đất sử dụng là 5.929,5m2 (gồm đất cơ sờ tôn giáo 4.120,8m2 và đất trồng cây lâu năm 1.808,7m2) cho Chùa Phước Quang, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Đối với đất cơ sở tôn giáo: Lâu dài; Đối với đất trồng cây lâu năm: 50 năm kể từ ngày ký Quyết định Công nhận quyền sử dụng đất Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Công nhận quyền sử dụng đất cho Chùa Niết Bàn đối với phần đất có diện tích hiện hữu đang sử dụng tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu

Đối với đất cơ sở tôn giáo: Lâu dài; Đối với đất trồng cây lâu năm: 50 năm kể từ ngày ký Quyết định Công nhận quyền sử dụng đất Công nhận quyền sử dụng đất như giao đât không thu tiền sử dụng đất.

Công nhận quyền sử dụng đất với diện tích đất sử dụng là 10.455,7m2 (gốm đât cơ sở tôn giáo - 473,2m2 và đất trồng cây lâu năm - 9.982,5m2) cho Chùa Hương Sơn, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Đối với đất cơ sở tôn giáo: Lâu dài; Đối với đất trồng cây lâu năm: 50 năm kể từ ngày ký Quyết định. Công nhận quyền sử dụng đất Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 119,5m2 đất tại Phường Rạch Dừa và 126,6m2 đất tại phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2, thành phố Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất thuỷ lợi để đầu tư xâỵ dựng Tuyển mương thoát nước cho lưu vực phường 10, phường Rạch Dừa ra hồ Rạch Bà, thành phố Vũng Tàu.

Ồn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thu hồi 126.225,2m2 đất tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu do Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất quản lý, sử dụng để thực hiện dự án: Trường Quân sự tỉnh gắn với Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh, theo quy định tại Khoản 8 Điều 61 của Luật Đất đai.

Thu hồi đất

Thu hồi 412m2 đất tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai. Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho UBND xã Phước Tân quản lý theo quy định

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Đất đã hết hạn sử dụng nhưng Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khải Minh (nay là Công ty cổ phần ANT Holdings) không lập thủ tục gia han sử dụng và có văn bản trả lại phần đất đã hết hạn sử dụng

Giao 39.185,7m2 đất tại xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất an ninh để xây dựng dự án Nhà tạm giữ và Đội PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an huyện Châu Đức.

Lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Cho phép Giáo xứ Long Tân được chuyển mục đích sử dụng 1.323,4m2 đất nông nghiệp trồng cây hàng năm (trong tổng diện tích 1.480,2m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm thuộc thửa đất số 26, tờ bản đồ số 28, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mà Giáo xứ Long Tân đang sử dụng) sang đất cơ sở tôn giáo để xây dựng nhà sinh hoạt giáo xứ.

Ồn định lâu dài Chuyển mục đích sử dụng đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Cho phép Công ty cổ phần Kinh doanh khí Miền Nam được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại, với diện tích 799,1m2 đất tại phường 2, thành phổ Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ để làm Văn phòng làm việc, kho chứa và cửa hàng kinh doanh Gas.

-Thời hạn thuê đất còn lại: Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 25 tháng 7 năm 2057. -Thời điểm tính tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê còn lại: Kể từ ngày ký Quyết định này. Chuyển hình thức thuê đất Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ

Giao 19.434,1m2 đất tại Khu 09 huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho trường Trung học Cơ sở Lê Hồng Phong, huyện Côn Đảo sử dụng vào mục đích đất Cơ sở Giáo dục và Đào tạo để xây dựng trường Trung học sở Lê Hồng Phong, huyện Côn Đảo.

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Cho phép Chùa Hải Vân được chuyển mục đích sử dụng 249,7m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm (trong tổng diện tích 4.298,7m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm thuộc thửa đất số 02, tờ bản đồ số 44, phường 2, thành phố Vũng Tàu Chùa Hải Vân đang sử dụng) sang đất Cơ sở Tôn giáo tại phường 2, thành phổ Vũng Tàu.

Ổn định lâu dài Chuyển mục đích sử dụng đất Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Cho phép Chùa Quy Sơn được chuyển mục đích sử dụng 967,3m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm (trong tổng diện tích 28.461,1m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm thuộc các thửa đất số 164, 173, 183, 192 và 01 tờ bản đồ số 19 và 22, tại phường 5, thành phố Vũng Tàu mà Chùa Quy Sơn đang sử dụng) sang đất Cơ sở Tôn giáo tại phường 5, thành phố Vũng Tàu.

Ốn định lâu dài Chuyển mục đích sử dụng đất Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Công nhận quyền sử dụng 3.499m2 đất cho Chùa Thanh Minh tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

50 năm kể từ ngày ký quyết định Công nhận quyền sử dụng đất Hình thức sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Công nhận quyền sử dụng 2.744,4m2 đất (gồm: 2.522m đất cơ sở tôn giáo và 222,4m2 đất trồng cây lâu năm) cho Ni viện Kim Hai, tại phuờng Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- Đất cơ sở tôn giáo: Lâu dài; - Đất trồng cây lâu năm: 50 năm kể từ ngày ký Quyết định. Công nhận quyền sử dụng đất Hình thức sử dụng đất: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thu hồi 1.360,8m2 tại phường Long Hương, thành phổ Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do UBND phường Long Hương quản lý.

Cho Công ty TNHH Thăng Long Vũng Tàu thuê toàn bộ diện tích 1.360,8m2 đất này sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo để thực hiện dự án: Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Đặng Lâm.

kể từ ngày ký Quyết định này đến hết ngày 23 tháng 8 năm 2069 Thu hồi và cho thuê đất Hình thức thuê đất: trả tiền thuê đất hàng năm

Cho phép Công ty TNHH Thăng Long Vũng Tàu được chuyển mục đích sử dụng 34.054,4m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm khác và đất nuôi trồng thủy sản sang đất thương mại, dịch vụ (2 500m2) và đất cơ sở giáo dục và đào tạo (31.554,4m ) tại phương Long Hương thành phố Bà Rịa để thực hiện dự án Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Đặng Lâm.

Thời hạn sử dụng đất: kể từ ngày ký Quyết định này đến hết ngày 23 tháng 8 năm 2069. Chuyển mục đích sử dụng đất Thuê đất trả tiền hàng năm

Giao diện tích 98.223,3m2 đất tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cho Bộ Tư lệnh Hải quân sử dụng vào mục đích đất quốc phòng để đầu tư xây dựng dự án Trạm Ra đa cảnh giới biển tầm xa và doanh trại.

Ốn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 2.428,3m2 đất xây dựng trụ sở cơ quan để đầu tư xây dụng dự án Trụ sở Bảo hiểm Xã hội huyện Long Điền và 519,3m2 đất giao thông để quản lý theo quy hoạch, tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ồn định lâu dài. Giao đất Giao đẩt không thu tiền sử dụng đất

Thu hồi, hủy bỏ Quyết định sổ 561/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Tân Hòa chuyển mục đích sử dụng 71.100m2 đất nông nghiệp (trong tổng diện tích 71.400m2) sang đất thương mại, dịch vụ để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Tóc Tiên, thị xã Phu Mỹ.

Chuyển mục đích sử dụng đất Lý do thu hồi, hủy bỏ: Công ty TNHH Thương mại Tân Hòa xin chấm dứt hoạt động dự án và đề nghị hủy bỏ quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Giao 1,472m2 đất tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất thể dục thể thao để thực hiện dự án Nhà thi đẩu đa năng xã Long Phước.

Ổn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 1,472m2 đất tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất thể dục thể thao để thực hiền dự án Nhà thi đấu đa năng xã Long Phước.

Ốn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Cho phép Tu viện Thanh Long II được chuyển mục đích sử dụng 2.548,1m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm (là phần diện tích thuộc thửa đất số 201, tờ bản đồ số 07, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ) sang đất cơ sở tôn giáo

Sử dụng đất ổn định lâu dài Chuyển mục đích sử dụng đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Cho phép Công ty CP Phú Mỹ được chuyển mục đích sử dụng diện tích 19.603,0m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm tại phường Hắc dịch, thị xã Phú Mỹ sang sử dụng mục đích đất ở đô thị (10.659,2m2), đất giao thông (8.493,8m2) và khu vui chơi, giải trí công cộng (9450,0m2) để đầu tư xây dựng Khu nhà ở Phú Mỹ

50 năm kể từ khi ký Quyết định này Chuyển mục đích sử dụng đất Thời điểm tính tiền sử dụng đất kể từ khi ký Quyết định này

Giao 2.892,8m2 đất tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản iý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan để mở rộng trụ sở ubnd thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức.

Sử dụng đất định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Cho phép Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Dương được chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 5) với diện tích 10.615,1m2 đất nông nghiệp (gồm: đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây hàng năm) sang sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị (6.712,2m2), đất khu vui chơi giải trí công cộng (1.060,0m2), đất thương mại, dịch vụ (123,5m2), đất có mặt nước chuyên dùng (76,7m2) và đất giao thông (2.642,7m2) trong tổng diện tích 24.193,5m2 đất nông nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Dương đang sử dụng tại phường 12, thành phố Vũng Tàu để đầu tư xây dựng: Dự án Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân.

Kể từ ngày ký Quyết định này cho đến ngày 28 tháng 8 năm 2069 Chuyển mục đích sử dụng đất Thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: Kể từ ngày ký Quyết định này

Cho phép Công ty cổ phần Phú Mỹ chuyển mục đích sử dụng diện tích 15.264,0m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm sang sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị (8.812,9m2), đất cơ sở giáo dục và đào tạo (638,9m2), đất giao thông (4.854,5m2) và đất khu vui chơi giải trí công cộng (957,7m2) tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ để đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở Tân Mỹ.

50 năm, kế từ ngày ký Quyết định này Chuyển mục đích sử dụng đất Thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: Kể từ ngày ký Quyết định này

Giao 32.608,9m2 đất tại phường Phước Nguyên và phường Long Toàn, thành phổ Bà Rịa, tỉnh Bà Ria-Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 thành phổ Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất thủy lợi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý môi trường rạch Thủ Lựu, thành phố Bà Rịa.

Sử dụng đất lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 1.614,6 m2 đất tại tại phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất trụ sở cơ quan đế thực hiện dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tại phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa.

Sử dụng đất lâu dài Giao đất Hình thức sử dụng đất: Giao đất khộng thu tiền sử dụng đất.

Giao 11.124,1 m2 đất tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất giáo dục để thực hiện dự án Xây dựng Trường mầm non Long Phước 2, thành phố Bà Rịa.

Sử dụng đất lâu dài Giao đất Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Điều chỉnh diện tích thu hồi và giao đất tại Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu

Điều chỉnh diện tích đất Lý do điều chỉnh: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Văn bản số 3580/UBND-VP ngày 14 tháng 4 năm 2020 và kiến nghị của Thanh tra tỉnh tại báo cáo số 792/BC-TTr.NV3 ngày 25 tháng 11 năm 2019.

Thu hồi 19.953,4m2 đất tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do UBND xã Long Phước quản lý để thực hiện công trình Tái định cư Gò Tiều, theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: để thực hiện công trình Tái định cư Gò Tiều, theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai.

Thu hồi 1.177,6m2 đất tại phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý để thực hiện công trình Hạ tầng tái định cư di dời làng nghề truyền thống, theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: để thực hiện công trình Hạ tầng tái định cư di dời làng nghề truyền thống, theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai.

Cho phép Công ty TNHH Hồng Vân chuyến mục đích sử dụng 4.435,lm2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm (trong tổng diện tích 5.233,6m2 do Công ty TNHH Hồng Vân đang sử dụng) sang đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo để xây dựng Trường tiểu học - THCS - THPT Nguyễn Thị Minh Khai tại phường 10, thành phố Vũng Tàu.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 02 tháng 5 năm 2058 (xác định thời điểm sử dụng đát kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2008, ngày Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu ban hành Quyết định sô 1555/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Trường Tiên học, Trung học cơ sở và Trung học pho thông Nguyễn Thị Minh Khai). Chuyển mục đích sử dụng đất Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần; Thời điểm tính tiền thuê đất: kể từ ngày ký Quyết định này.

Thu hồi 189.567,6m2 đất tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (đất do UBND xã Bưng Riềng quản lý). Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận, quản lý chặt chẽ diện tích đất thu hồi trên, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Giao đất

Cho phép Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiên một lần cho cả thời gian thuê, với diện tích 85.000m2 đẩt, tại xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để sử dụng vào mục đích đất Khu công nghiệp để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đất Đỏ I.

Thời hạn thuê đất: Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 25 tháng 8 năm 2059. Chuyển hình thức thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê còn lại: Kể từ ngày ký Quyết định này. Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Thu hồi 16.472,8m2 đất tại xã Hòa Bình, huyện Xuỵên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai. Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho UBND xã Hòa Bình quản lý theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình không còn nhu cầu sử dụng đất, tự nguyện trả lại đất (Văn bản số 25/CSHB -KT ngày 10/01/2020) theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.

Gia hạn sử dụng đất 24 tháng để Tổng Công ty IDICO - CTCP (trước đây là Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam) tiếp tục triển khai thực hiện dự án Cảng Mỹ Xuân A tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với diện tích 534.250,5m2 đất đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho thuê tại Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2009.

Thời gian được gia hạn 24 tháng, kể từ ngày ký Quyết định này. Nếu hết thời hạn được gia hạn Tổng Công ty IDICO - CTCP vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Gia hạn sử dụng đất Lý do gia hạn: Việc gia hạn sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 và khoản 12 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Thời điểm xác định giá đất để tính tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn là tại thời điểm ký Quyết định này.

Cho phép Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Hoàng cầm chuyển mục đích sử dụng 26.432,5m2 đất nuôi trồng thủy sản tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sang đất cụm công nghiệp, để xây dựng Nhà máy chế biến thuỷ sản mở rộng.

Thời hạn sử dụng đất: Kể từ ngày ký Quyết định này cho đến ngày 30 tháng 10 năm 2069 (ngày kết thúc dự án theo Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2019). Chuyển mục đích sử dụng đất Thời điểm tính tiền thuê đất: Kể từ ngày ký Quyết định này. Hình thức sử dụng đất: Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Thu hồi 829,4m2 (diện tích đo đạc thực tế 802,5m2) đất tại xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (diện tích đất này trước đây đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty Chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí thuê để đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước ngoài hàng rào nhà máy LPG tại Quyết định số 2663/QĐ-UB ngày 08/5/1999) và cho Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần thuê toàn bộ diện tích đất nêu trên sử dụng vào mục đích đất công trình năng lượng đế đầu tư xây dựng dự án Hệ thống thoát nước ngoài hàng rào Nhà máy khí hóa lỏng Dinh cố.

Kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2011 (ngày Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần đăng ký doanh nghiệp lần đầu cho đến ngày 08 tháng 5 năm 2049 (Ngày hết thời hạn thuê đất trong Quyết định số 2663/QĐ-UB ngày 08 tháng 5 năm 1999 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Thu hồi và cho thuê đất Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm. Thời điểm tính tiền thuê đất: Kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2011 (ngày Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần đăng ký doanh nghiệp lần đầu).

Cho phép Doanh nghiệp Tư nhân An Sơn chuyển mục đích sử dụng 19.055,1m2 đất sản xuất nông nghiệp (trong tổng diện tích 19.176,4m2 đất Doanh nghiệp Tư nhân An Sơn đang sử dụng), trong đó: chuyển 14.292,8m2 đất chuyên trồng lúa sang đất ở tại đô thị; chuyển 4.579,6m2 đất chuyên trồng lúa sang đất giao thông và chuyển 182,7m2 đất chuyên trồng lúa sang đất cây xanh, để đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở An Sơn.

Thời hạn chuyển mục đích sử dụng đất: 50 (năm mươi) năm, kể từ ngày ký Quyết định này Chuyển mục đích sử dụng đất - Thời điểm tính tiền sử dụng đất: Kể từ ngày ký Quyết định này. - Hình thức sử dụng đất: + Đối với diện tích 14.292,8m2 đất ở tại đô thị, giao đất có thu tiền sử dụng đất. + Đối với 4.579,6m2 đất giao thông và 182,7m2 đất cây xanh, giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Cho phép Công ty cổ phần May Xây dựng Huy Hoàng chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, với diện tích 43.453,5m2 đất cơ sở sản xuất kinh doanh (thương mại, dịch vụ) tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục đầu tư dự án Khu du lịch Thuỳ Dương mở rộng.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 15 tháng 11 năm 2054 Chuyển hình thức thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê còn lại: Kể từ ngày ký Quyết định này.

Cho phép Doanh nghiệp Tư nhân Sơn Thịnh chuyển mục đích sử dụng 5.099,5m2 đất trụ sở khác tại phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu sang sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị để đầu tư dự án Căn hộ thương mại 408A Lê Hồng Phong.

50 năm, kể từ ngày ký Quyết định này. Chuyển mục đích sử dụng đất Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời điểm tính tiền sử dụng đất: Kể từ ngày ký Quyết định này.

Giao 1.986,8m2 đất tại xã Đá Bạc, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án chuyên ngành Nông nghiệp và Phát trền Nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất thuỷ lợi để xây dựng kênh tiếp nước cho các hồ Suối Môn, Đá Bàng và đập Suối sỏi, huyện Châu Đức.

Ồn định lâu dài. Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất. Mục đích sử dụng đất: Đất thuỷ lợi để xây dựng kênh tiếp nước cho các Hồ Suối Môn, Đá Bàng và đập Suối sỏi, huyện Châu Đức.

Giao 4.225,5m2 đất tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Xuyên Mộc sử dụng vào mục đích đất thủy lợi (1.525,3m2), đất giao thông (2.700,2m2) để thực hiện hạng mục Mương thoát nước và Đường giao thông dân sinh vành đai công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu chế biến hải sản tập trung tại xã Bình Châu.

Lâu dài Giao đất Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Cho phép Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Dương được chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 4) với diện tích 5.413,5m2 đất nông nghiệp (gồm: đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây hàng năm) sang sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị (2.179,8m2), đất khu vui chơi giải trí công cộng (289,2m2), đất cơ sở giáo dục và đào tạo (887,4m2), đất có mặt nước chuyên dùng (112,6m2) và đất giao thông (1.944,5m2), tại phường 12, thành phố Vũng Tàu để đầu tư xây dựng Dự án Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân.

Kể từ ngày ký Quyết định này cho đến ngày 28 tháng 8 năm 2069. Chuyển mục đích sử dụng đất Thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: Kể từ ngày ký Quyết định này. Hình thức sử dụng đất: Đất ở tại đô thị: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Đất giao thông, đất khu vui chơi giải trí công cộng và đất có mặt nước chuyên dùng: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần.

Thu hồi 6.027,9m2 đất của Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa (trong đó: 1.446,4m2 tại Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 tháng 2008; 1.171,2m2 tại Quyết định số 2524/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 tháng 2008; 2.291,5m2 tại Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 tháng 2008 và 1.118,8m2 tại Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 tháng 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa không còn nhu cầu sử dụng đất, tự nguyện trả lại đất (theo Văn bản số 04/CSBR-KTh ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa) theo quy định tại Điểm c Khoản 1 và Điểm c Khoản 2 Điều 65 Luật Đất đai. Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho UBND huyện Châu Đức quản lý, sử dụng theo quy định.

Cho phép Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại, với diện tích 2.278m2 đất tại số 01, góc đường Lê Quang Định và đường 30 tháng 4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu để sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất kinh doanh để làm Khu căn cứ dịch vụ Tiền Cảng.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 29 tháng 09 năm 2056 Chuyển hình thức thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê còn lại: Kể từ ngày ký Quyết định này.

Giao 210,3m2 đất tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, thành phố Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất sinh hoạt cộng đồng để xây dựng Trụ sở Thôn 10 xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 133,5m2 đất tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, thành phố Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất sinh hoạt cộng đồng để xây dựng Trụ sở Thôn 2 xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.

Ồn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 261,2m2 đất tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, thành phố Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất sinh hoạt cộng đồng để xây dựng Trụ sở Thôn 4 xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Cho phép Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh gia hạn thời gian thuê 13.110,9m2 đất tại đường Thi Sách, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ để đầu tư dự án Căn hộ du lịch nghỉ dưỡng - Vũng Tàu Pearl.

kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2046 đến hết ngày 14 tháng 10 năm 2069. Gia hạn sử dụng đất Thời điểm tính tiền thuê đất kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2019. Hình thức thuê đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần.

Thu hồi 23.290,2m2 đất tại phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý tại Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và cho Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina thuê toàn bộ diện tích đất thu hồi trên sử dụng vào mục đích đất công cộng có mục đích kinh doanh (đất cảng thuộc đất giao thông) để thực hiện dự án Cảng Hyosung Vina Chemicals.

kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 10 tháng 5 năm 2052 Thu hồi và cho thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất: kể từ ngày ký Quyết định này. Hình thức thuê đất: trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Giao 10.234,1m2 đất tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Chùa Hương Hải Thiền Viên sử dụng vào mục đích đất tôn giáo.

Ốn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thu hồi 156.770,4m2 đất do UBND huyện Xuyên Mộc và Ban Quản lý Rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quản lý tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để thực hiện công trình Khu nhà ở thương mại tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Thu hồi đất để lập thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện công trình Khu nhà ở thương mại tại xã Phước Thuận.

Thu hồi 1.408,6m2 đất tại phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (khu đất trước đây Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho Công ty Thoát nước Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Quyết định số 4435/QĐ - UBND ngày 17 tháng 11 năm 2005). Cho Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam thuê toàn bộ diện tích đất trên sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ để làm Trụ sở Công ty.

50 năm, kể từ ngày ký Quyết định này Thu hồi và cho thuê đất Thời điểm tính tiền sử dụng đất: Kể từ ngày ký Quyết định này. Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Giao 1.334,3m2 đất tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích thực hiện dự án mở rộng trụ sở công an huyện Châu Đức.

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất. Mục đích sử dụng đất: Đất an ninh.

Cho phép Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Tiến Hùng được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại, với diện tích 49.302,2m2 đất tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp đâu tư xây dựng và kinh doanh hạ tâng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 18 tháng 05 năm 2056. Cho thuê đất

Thu hồi 588,8m2 đất tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ do UBND xã Tóc Tiên quản lý và cho Công ty TNHH Tập đoàn Hải Châu Việt Nam thuê toàn bộ diện tích đất thu hồi trên sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để làm Nhà máy nước Tóc Tiên.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 31 tháng 12 năm 2048. Thu hồi và cho thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất kể từ ngày ký Quyết định này. Hình thức thuê đất: trả tiền thuê đất hàng năm.

Thu hồi 588,8m2 đất tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ do UBND xã Tóc Tiên quản lý và cho Công ty TNHH Tập đoàn Hải Châu Việt Nam thuê toàn bộ diện tích đất thu hồi trên sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để làm Nhà máy nước Tóc Tiên.

Thời hạn thuê đất: kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 31 tháng 12 năm 2048. Thu hồi và cho thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất kể từ ngày ký Quyết định này.

Giao 2.700m2 tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất xây dựng công trình sự nghiệp để xây dựng Trạm dịch vụ nông nghiệp huyện Long Điền.

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Cho Công ty cổ phần Đông Á Châu Đức thuê diện tích 330.733,2m2 đất tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp để đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Đá Bạc.

Thời hạn thuê đất: kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 25 tháng 5 năm 2065 Cho thuê đất Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Cho phép Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Dương được chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 3) với diện tích 121.430,lm2 đất nông nghiệp (gồm: đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và đất nông nghiệp khác) sang sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị (66.393,3m2), đất khu vui chơi giải trí công cộng (14.125,3m2), đất thương mại, dịch vụ (1.584,2m2), đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (3.233,lm2), đất có mặt nước chuyên dùng (2.751,5 m2) và đất giao thông (33.342,7m2) trong tổng diện tích 133.357,9m2 đất nông nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Dương đang sử dụng tại phường 12, thành phố Vũng Tàu để đầu tư xây dựng Dự án Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân.

Thời hạn sử dụng đất: Kể từ ngày ký Quyết định này cho đến ngày 28 tháng 8 năm 2069. Thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: Kể từ ngày ký Quyết định này. Chuyển mục đích sử dụng đất Đất ở tại đô thị: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Đất giao thông, đất khu vui chơi giải trí công cộng và đất có mặt nước chuyên dùng: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; Đất thương mại, dịch vụ và đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Giao 4.500,4m2 đất tại thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Chùa Phước Duyên sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo để xây dựng công trình tôn giáo.

Lâu dài Giao đất Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thu hồi 18.796,lm2 đất (là một phần trong tổng diện tích 268.005,6m2 đất đã được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TƯQ. Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 856049 ngày 25 tháng 10 năm 2010 và Hợp đồng thuê đất số 02/HĐTĐ ngày 17 tháng 05 năm 2010; Phụ lục hợp đồng số 01 PLHĐ/TĐ ngày 14 tháng 11 năm 2011), thuộc dự án nhà hỗn họp HH1 tại phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro không còn nhu cầu sử dụng và tự nguyện trả lại đất theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro không còn nhu cầu sử dụng, tự nguyện trả lại đất tại văn bản số 5333/XDCB ngày 24 tháng 10 năm 2019.

Thu hồi cơ sở nhà, đất tại địa chỉ số 201 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với diện tích đất 922,5 m2, diện tích sàn xây dựng 653,4 m2. Và giao cho Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp nhận, quản lý, lập các thủ tục để tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Thu hồi đất

Thu hồi 102.599m2 đất do Ban Quản lý Rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu quản lý tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc để thực hiện dự án Tiểu đoàn pháo binh.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Thu hồi đất theo quy định tại Điều 61 của Luật Đất đai 2013 để thực hiện dự án Tiểu đoàn pháo binh.

Thu hồi 2.294,9m2 đất tại góc đường Tôn Đức Thắng - đường Phạm Hùng, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho UBND huyện Côn Đảo quản lý, lập phương án sử dụng (theo quy định tại khoản 2 Điều 148 Luật Đất đai).

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an không còn nhu cầu sử dụng đất, tự nguyện trả lại đất (văn bản số 4899/C01-P7 ngày 16 tháng 8 năm 2019) theo quy định tại Điểm c Khoản 1 và Điểm c Khoản 2 Điều 65 Luật Đất đai.

Điều chỉnh diện tích đất thu hồi từ 32.116,2m2 thành 28.010,1m2 (giảm 4.106,lm2 đất) tại Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều chỉnh diện tích đất Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh phần diện tích đất nằm trong dự án mà chủ đầu tư không thỏa thuận được với các hộ dân về giá đền bù, giải phóng mặt bằng cho dân quản lý (theo Thông báo số 418/TB-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và kiến nghị của UBND huyện Long Điền tại Văn bản số 1647/UBND-VP ngày 12 tháng 4 năm 2017).

Thu hồi 37.552,7m2 đất tại điểm mỏ 33, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Doanh nghiệp tư nhân Long Mỹ thuê tại Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2012 để khai thác mỏ vật liệu san lấp.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho UBND huyện Đất Đỏ quản lý (theo văn bản số 8545/UBND-VP ngày 26 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh).

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đóng cửa mỏ vật liệu san lấp số 33, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ theo Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2016 (theo khoản 1 Điều 31 Luật Khoáng sản); thuộc trường hợp đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo quy định tại Điểm d Khoản I Điều 65 Luật Đất đai).

Giao 5.077,4m2 đất tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Xuyên Mộc sử dụng vào mục đích đất giao thông thực hiện dự án Nâng cấp đoạn đường nối dài Tỉnh lộ 328 đến biển Hồ Tràm.

Lâu dài Giao đất Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Cho phép Công ty Trách nhiệm Hữu hạn The Forest City được chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại đối với diện tích 993.796,8m2 đất tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc để đầu tư xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy.

Thời hạn thuê đất kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 17 tháng 3 năm 2058 Cho thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê còn lại được tính từ ngày ký Quyết định này.

Thu hồi 2.022,lm2 đất do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý theo Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thu hồi đất của Hợp tác xã Quyết Tiến giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý.

Giao toàn bộ diện tích thu hồi trên cho Cục Bảo vệ an ninh Quân đội để sử dụng vào mục đất Quốc phòng.

Ổn định lâu dài Thu hồi đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Cho phép Chùa Phước Sơn được chuyển mục đích sử dụng 2.100,2m2 đất trồng cây lâu năm sang đất cơ sở tôn giáo để sử dụng vào mục đích tôn giáo

ổn định lâu dài Chuyển mục đích sử dụng đất Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thu hồi 16.896m2 đất tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ (diện tích đất này trước đây đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Nhiệt điện Phú Mỹ tại Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2007 và Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2010) và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần sử dụng vào mục đích làm Khu nhà ở công vụ cán bộ, công nhân - Khu quản lý vận hành Nhà máy điện Phú Mỳ thuộc dự án Nhà máy điện Phú Mỹ 4.

Thời hạn sử dụng đất: kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2018 đến ngày 17 tháng 5 năm 2057. Thu hồi và cho thuê đất Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời điểm tính tiền sử dụng đất: kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2018

Thu hồi 955.751m2 đất tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ (diện tích đất này trước đây đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty TNHH Một thành viên - Tổng Công ty Phát điện 3 thuê tại Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 nam 2013) và cho Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần thuê toàn bộ diện tích đẩt thu hồi trên sử dụng vào mục đích đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp để xây dựng các công trình Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ; Cảng rót dầu và tuyển dẫn dầu; Kênh thoát nước thải làm mát và Mở rộng cảng dầu Dự án nhà máy điện Phú Mỹ 1.

Thời hạn thuê đất kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2018 đến ngày 26 tháng 11 năm 2050. Thu hồi và cho thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2018

Giao 10.161m2 đất tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Chùa Quảng Liên sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo để xây dụng công trình tôn giáo.

Lâu dài Giao đất Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 6.935,4m2 đất tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất giáo dục để thực hiện dự án Trường mầm non Bình Minh (diện tích còn lại 633,6m2 quy hoạch hành lang an toàn giao thông).

Lâu dài. Giao đất Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Điều chỉnh trích yếu và điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thu hồi đất Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh loại đất và mục đích sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt.

Điều chỉnh trích yếu và điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thu hồi đất Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh loại đất và mục đích sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt.

Thu hồi 59.94 lm2 đất tại xã Phước Thuận, huyện Xuỵên Mộc, tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc quản lý, sử dụng (theo quy định tại Khoản 2 Điều 148 Luật Đất đai).

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an không còn nhu cầu sử dụng đất, tự nguyện trả lại đất (theo văn bản số 4899/C01-P7 ngày 16 tháng 8 năm 2019) theo quy định tại Điểm c Khoản 1 và Điểm c Khoản 2 Điều 65 Luật Đất đai.

Cho phép Công ty cổ phần Phát triển Kinh tế Giao Châu gia hạn thời gian thuê 1.676,8m2 đất tại số 102A đường Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ làm văn phòng.

Thời gian gia hạn thuê đất: 25 năm, kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2019 đến ngày 02 tháng 3 năm 2044. Gia hạn sử dụng đất Thời điểm tính tiền thuê đất: Kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2019. Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ.

Giao 4.416,8m2 đất tại phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng-2 thành phố Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất giao thông để đầu tư xây dựng công trình Đoạn cuối đường Nguyễn Tri Phương (đoạn Nguyễn Tri Phương giáp Trương Công Định).

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 143.395,9m2 đất tại Khu 3, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải Quân sử dụng vào mục đích đất Quốc phòng.

Ổn định lâu dài. Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 20.454,1m2 đất mặt nước Sông Dinh, tại phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Hải đoàn 129 - Quân chủng Hải quân sử dụng vào mục đích đất quốc phòng để bố trí đóng quân (vùng cảng quân sự).

Ổn định lâu dài. Giao đất Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thu hồi cơ sở nhà đất tại số 139 đường Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố Vũng Tàu với diện tích đất 4.328 m2, diện tích nhà 4.596 m2 và giao cho Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở tỉnh tổ chức quản lý, bảo vệ.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: Cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyên, trả lại tài sản cho nhà nước (Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1804/SGDĐT-K.HTC ngày 16 tháng 9 năm 2019 và của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh tại Công văn số 30/TTGDTX ngày 29 tháng 8 năm 2019 về việc bàn giao lại tài sản cho nhà nước do không còn nhu cầu sử dụng).

Thu hồi cơ sở nhà đất tại số 17B2 đường Đào Duy Từ, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu với diện tích đất 1.218,89 m2, diện tích nhà 307 m2 và giao cho Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở tỉnh tổ chức quản lý, bảo vệ.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: Cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho nhà nước (Theo đề nghị của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh tại Công văn số 78/TTXTĐTTMDL- HCTH ngày 06 tháng 9 nãm 2019 về việc bàn giao lại tài sản cho nhà nước do không còn nhu cầu sử dụng).

Cho phép Công ty cổ phần Du lịch Bình An được gia hạn sử dụng đất 24 tháng diện tích 80.799,6m2 đất tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Bình Châu - Phước Bửu (Khu A).

Thời gian được gia hạn 24 tháng, kể từ ngày ký Quyết định gia hạn. Nếu hết thời hạn được gia hạn mà Công ty cổ phần Du lịch Bình An vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Gia hạn sử dụng đất Lý do gia hạn: Công ty cổ phần Du lịch Bình An đưa đất vào sử dụng chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư (theo Giấy chứng nhận đầu tư số 49121000110 do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu 08 tháng 9 năm 2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 02, ngày ngày 28 tháng 5 năm 2013) kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa - theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013. Thời điểm xác định giá đất để tính khoản tiền phải nộp đối với thời gian được gia hạn là tại thời điểm ký Quyết định này.

Thu hồi 13.951,9m2 đất tại Khu KS2.4, Trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo do UBND huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý. Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận, quản lý chặt chẽ diện tích đất đã thu hồi trên, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai, để chuyển giao quỹ đất Nhà nước cho tổ chức thực hiện đấu giá.

Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4188/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Công đoàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục sử dụng đất theo Quyết định số 4188/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Giao đất Lý do: Theo đề nghị của Tổng liên Đoàn lao động Việt Nam tại văn bản số 489/TLĐ ngày 30 tháng 3 năm 2018.

Thu hồi 17.583,2m2 đất tại đường Vi Ba, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu do UBND thành phố Vũng Tàu quản lý.

Giao Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận, quản lý chặt chẽ diện tích đất thu hồi trên, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo chủ trương của ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3275/UBND-VP ngày 11 tháng 4 năm 2019.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: Để lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất.

Cho phép Công ty TNHH Xây lắp - Dịch vụ Tân Thịnh được chuyển mục đích sử dụng 63.861,7m2 đất nông nghiệp (đất lúa 01 vụ, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm) tại xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sử dụng vào mục đích thực hiện xây dựng Nhà máy sản xuất gạch ngói.

kể từ ngày ký Quyết định này cho đến ngày 16 tháng 4 năm 2069 (ngày kết thúc dự án theo Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2019). Chuyển mục đích sử dụng đất Hình thức sử dụng đất: Thuê đất trả tiền hàng năm. Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Thời điểm tính tiền thuê đất: Kể từ ngày ký Quyết định này.

Giao 1.076,lm2 đất tại Hẻm số 54 đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho cho Đoàn Trinh sát số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sử dụng vào mục đích đất quốc phòng để xây dựng Trụ sở làm việc.

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Điều chỉnh giảm diện tích đất công nhận từ 19.436m2 thành 13.138m2 (giảm 6.298m2 đất) tại Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công nhận quyền sử dụng 19.436,0m2 đất tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành (nay là phường Tân Phước, thị xã Phú Mỳ) cho Đan viện Thánh mẫu Phước Sơn để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp trồng cây hàng năm.

Điều chỉnh diện tích đất Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh cho phù hợp với diện tích đất thực tế mà Đan viện Thánh mẫu Phước Sơn sử dụng.

Giao 775,9m2 đất tại số 01 đường Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở y tế để đầu tư xây dựng công trình Trạm y tế phường 2.

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 58.364,8m2 đất tại thị trấn Phước Bửu, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Xuyên Mộc sử dụng vào mục đích đất giao thông thực hiện dự án Đường quy hoạch số 4 (giai đoạn 2).

Lâu dài. Giao đất Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 11.075,4m2 đất tại thôn 1, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng để đầu tư xây dựng công trình Nghĩa trang xã Long Sơn.

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 29.458,7m2 đất (trong đó có 27.082,7m2 đất chuyên trồng lúa nước) tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất quốc phòng để đầu tư xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy Quân sự thành phố Bà Rịa.

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 61.541,9m2 đất tại xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đất Đỏ sử dụng vào mục đích đất giao thông để đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng Kỹ thuật ngoài hàng rào khu chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh (giai đoạn 1).

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 6.398,1m2 đất tại xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho Ban Quản lý Đự án Đầu tư Xây dựng huyện Xuyên Mộc sử dụng vào mục đích đất văn hóa để thực hiện dự án Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng.

Lâu dài Giao đất Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 6.685,4m2 đất tại xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích xây dựng công trình Trung tâm Văn hoá Thể thao - Học tập Cộng đồng xã Bình Ba (giai đoạn 1).

Ồn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất. Mục đích sử dụng đất: Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Giao 2.092,0m2 đất tại xã Nghĩa Thảnh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Giáo xứ Hữu Phước sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo để xây đựng công trình tôn giáo.

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 182.786,3m2 đất - (đợt 1) tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Xuyên Mộc quản lý, thực hiện dự án Hạ tầng Kỹ thuật khu chế biến hải sản tập trung huyện Xuyên Mộc.

Giao đất

Giao 1.876,6m: đất tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị để đầu tư xây dựng Mở rộng Khu đô thị mới Nam Quốc lộ 51 (giai đoạn 1).

50 năm, kể từ ngày ký Quyết định này Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất

Giao 947,5m2 đất tại phường Long Hương, thành phố Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam sử dụng vào mục đích đất giao thông (431,2m2) và đất khu vui chơi giải trí công cộng (516,3m2) không có mục đích kinh doanh để đầu tư xây dựng công trình Mở rộng Khu đô thị mới Nam Quốc lộ 51 (giai đoạn 1).

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Thu hồi 3.266.166,3m2 đất (trong đó: UBND xã Xuân Sơn quản lý 26.951,4m2 đất, Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa quản lý 3.239.214,9m2 đất) tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức để thực hiện dự án Đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai 2013 để thực hiện dự án Đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Cho phép Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Dương được chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1) với diện tích 54.695,5m2 đất nông nghiệp (gồm: đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và đất nông nghiệp khác) sang sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị (30.465,4m2), đất khu vui chơi giải trí công cộng (942,9m2), đất thương mại, dịch vụ (4.467,7m2) và đất giao thông (18.819,5m2) trong tổng diện tích 55.193.4m2 đất nông nghiệp Công ty cổ phần Bất động sản Đông Dương đang sử dụng tại phường 12, thành phố Vũng Tàu để đầu tư xây dựng Dự án Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân.

50 năm, kể từ ngày ký Quyết định này Chuyển mục đích sử dụng đất - Thời điểm tính tiền sử dụng đất: Kể từ ngày ký Quyết định này. - Hình thức sử, dụng đất: + Đất ở tại đô thị: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; + Đất giao thông, đất khu vui chơi giải trí công cộng: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; + Đất thương mại, dịch vụ: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Thu hồi 400.241m2 đất tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ (khu đất đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Vũng Tàu thuê tại Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2018) và cho Công ty TNHH Thương mại Lương Cơ thuê toàn bộ diện tích đất thu hồi trên tiếp tục sử dụng vào mục đích đất vật liệu xây dựng để đầu tư khai thác đá xây dựng tại mỏ Châu Pha.

Thời gian thuê đất: từ ngày ký Quyết định này đến ngày 14 tháng 02 năm 2026. Thu hồi và cho thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất: từ ngày ký Quyết định này. Hình thức thuê đất: trả tiền thuê đất hàng năm.

Thu hồi 16.456,9m2 đất tại phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa (lô đất trước đây Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý tại Quyết định số 1590/QĐ- UBND ngày 28 tháng 7 năm 2014).

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho UBND thành phố Bà Rịa quản lý; lập phương án, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: để giao UBND thành phố Bà Rịa lập phương án, tổ chức đấu giá quyền sử đụng đẩt theo quy định của Luật Đất đai

Thu hồi 41.698,7m2 đất tại Đường Bình Giã, phường Rạch Dừa (trước đây là phường 10), thành phố Vũng Tàu do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty cổ phần May xuất khẩu Vũng Tàu thuê để sử dụng vào mục đích Khu sản xuất, gia công hàng may mặc, tại Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2004.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Công ty cổ phần May xuất khẩu Vũng Tàu thực hiện dự án chậm tiến độ trên 24 tháng, thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 (theo Thông báo số 660/TB-KTNN ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Kiểm Toán Nhà nước). Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi 24.674,3m2 đất tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do UBND huyện Xuyên Mộc quản lý.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: Để lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất. Giao Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận, quản lý chặt chẽ diện tích đất thu hồi trên, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất.

Thu hồi diện tích 11.460,4m2 đất tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do nhà nước quản lý

Thu hồi đất Lý do thu hồi: tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Cho phép Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại, với diện tích 67.261,7m2 đất, tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp để đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Châu Đức.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 16 tháng 10 năm 2058 Cho thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê còn lại kể từ ngày ký Quyết định này

Giao 1.051,7m2 đất (đợt 1) tại số 133 đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất an ninh để xây dựng Trụ sở làm việc Công an phường 3, thành phố Vũng Tàu.

Ổn định lâu dài Giao đất

Giao 2.781,6m2 đất tại xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo để mở rộng, cải tạo, nâng cấp Trường THCS Lý Thường Kiệt (giai đoạn 1).

Ốn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thu hồi 200.006,lm2 đất tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần diện tích này nằm trong tổng diện tích 925.532,lm2 đất mà trước đây Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thu hồi và giao cho Công ty TNHH sửa chữa tàu biến Vinalines tại Quyết định số 3453/QĐ- UBND ngày 22 tháng 12 năm 2010 để đầu tư xây dựng: Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines Phía Nam) theo Thông báo số 714A/TB-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 và Văn bản số 5673/UBND-VP ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để quản lý, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Theo chủ trương của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Văn bản số 5673/UBND-VP ngày 12 tháng 6 năm 2019; Công ty TNHH sửa chữa tàu biến Vinalines bị chấm dứt hoạt động một phần dự án theo Thông báo số 714A/TB-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - thực hiện thu hồi đất theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 và điểm 1 khoản 14 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.

Giao 891,0m2 đất tại đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo để đầu tư xây dựng công trình Cơ sở 2 Trường Tiểu học Hoà Bình.

ổn định lâu dài. Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 19.506,6m2 đất tại phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất giáo dục và đào tạo để đầu tư xây dựng Trường Trung học Phổ thông liên phường 10-11-12, thành phố Vũng Tàu.

Ổn định lâu dài. Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thu hồi 806,3m2 đất tại khu HH1.3 góc đường Võ Thị Sáu - Trần Phú, huyện Côn Đảo do UBND huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu quản lý. Giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận, quản lý chặt chẽ diện tích đất trên, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Giao đất Thực hiện quyền đại điện chủ sở hữu về đất đai, để chuyển giao quỹ đất Nhà nước cho tổ chức thực hiện đấu giá.

Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh thuê 107.595,4m2 đất (đợt 5) tại xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất cụm công nghiệp để đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp An Ngãi.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2057 (ngày kết thúc dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1705888534). Cho thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất: Kể từ ngày ký Quyết định này. Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc cho phép Công ty cổ phần Cam Ly được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại với diện tích 296.201,0m2 đất tại Bãi Vông, Cỏ Ống, huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ.

Chuyển mục đích sử dụng đất Lý do: Theo đề nghị của Công ty cổ phần Cam Ly tại Văn bản số 20/CV-CL ngày 12 tháng 10 năm 2018. Công ty Cổ phần Cam Ly tiếp tục sử dụng đất theo Quyết định số 237/QĐ- UBND ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Giao 7.906,3m2 đất tại phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Vùng Tàu sử dụng vào mục đích đất giao thông để đầu tư xây dựng công trình Cải tạo đường lên Núi Nhỏ (tuyến số 1) phường 2, thành phố Vũng Tàu.

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Thu hồi 4.022,2m2 đất tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa do UBND phường Long Hương quản lý và cho Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần thuê 4.022,2m2 đất tại phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất năng lượng để làm Hành lang an toàn Trạm phân phối khí Bà Rịa.

kể từ ngày UBND tỉnh ký Quyết định cho thuê đất đến ngày 15 tháng 6 năm 2061. Thu hồi và cho thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất kể từ ngày UBND tỉnh tỉnh ký Quyết định cho thuê đất. Hình thức thuê đất: trả tiền thuê đất hàng năm.

Giao 1.783,3m2 đất tại phường 8, thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất giao thông để đầu tư xây dựng công trình Đường hẻm kết nối giữa đường 3/2 với đường cống Hộp, phường 8, thành phố Vũng Tàu.

Ồn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Điều chỉnh diện tích đất thu hồi và giao cho Công ty Quản lý khai thác quỹ đất tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (nay là Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh) từ 573.131,2m2 thành 562.107,3m2 (giảm 11.023,9m2) tại khu Chí Linh, phường 10, thành phố Vũng Tàu tại Quyết định số 7399/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2004 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thu hồi và cho thuê đất Lý do: Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 12456/UBND-VP ngày 18 tháng 12 năm 2017. Điều chỉnh tên “Công ty Quản lý khai thác quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Trung tâm phát triển quỹ đất Tỉnh)” thành “ Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu” tại Quyết định số 7399/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2004 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để thực hiện việc thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng, trực tiếp quản lý quỹ đất đã thu hồi và lập dự án đâu tư xây dựng khu tái định cư thành phố Vũng Tàu.

Cho Công ty cổ phần Đông Á Châu Đức thuê 1.980.203,6m2 đất tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp để đầu tư xây dựng dự án Khu công nghiệp Đá Bạc.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 25 tháng 5 năm 2065 (Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 49221000275, chứng nhận lần đầu ngày 25 tháng 5 năm 2015). Cho thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất: Kể từ ngày ký Quyết định này. Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

Giao 6.116,7m2 đất tại phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cho Báo Bà Rịa — Vũng Tàu sử đụng vào mục đích đất trụ sở cơ quan để đầu tư xây dụng Trụ sở làm việc Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Thu hồi 2.490,lm2 đất tại phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do UBND phường 11 quản lý

Thu hồi đất Lý do thu hồi: Để lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo chủ trương của UBND tỉnh tại Vãn bản số 12598/UBND-VP ngày 06 tháng 12 năm 2018. Giao Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận, quản lý chặt chẽ diện tích đât thu hồi trên, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất.

Thu hồi 15.292,0m2 đất, tại xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Công ty TNHH Phú Mỹ thuê tại Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2011 để Khai thác vật liệu san lấp.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đóng cửa mỏ Khai thác vật liệu san lấp số 61, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, theo Quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 (theo khoản 1 Điều 31 Luật Khoáng sản); thuộc trường hợp đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013). Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Cho phép Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Thành Đô được gia hạn sử dụng đất 24 tháng đối với diện tích 56.137,2m đất (khu A) tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đế tiếp tục thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Rừng và Biển Thành Đô - Bình Châu.

Được gia hạn 24 tháng, kể từ ngày ký quyết định này. Nếu hết thời hạn được gia hạn mà Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Thành Đô vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Gia hạn sử dụng đất Lý do gia hạn: Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Thành Đô chậm tiến độ hơn 5 năm so với quy hoạch đã được phê duyệt (kể từ ngày bản giao đất thực địa), vi phạm quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 (theo kết quả kiểm tra việc sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Biên bản ngày 28 tháng 5 năm 2019). Thời điểm xác định giá đất để tính khoản tiền phải nộp đối với thời gian được gia hạn là tại thời điểm ký Quyết định này.

Điều chỉnh Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2019 của
UBND tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu về việc giao 4.762,9m2 đất tại phường
Phú Mỹ và phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho
Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị
đê đầu tư xây dựng dự án: Chung cư nhà ở xã hội công nhân thép Tung Ho
huyện Tân Thành (nay là thị xã Phú Mỹ)

50 năm kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019 - ngày UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tảu ký Quyết định số 766/QĐ-UBND. Cho thuê đất Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê; Thời điểm tính tiền thuê đất: kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019 - ngày UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ký Quyết định số 766/QĐ-UBND.

Giao 6.078,5m2 đất tại xã Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc sử dụng vào mục đích đất giáo dục và đào tạo để đầu tư xây dựng Trường mầm non Hoà Hiệp 2, xã Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc.

Ồn định lâu dài. Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 6.024,6m2 đất tại xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc sử dụng vào mục đích đất giáo dục và đào tạo để đầu tư xây dựng Trường mầm non Đội I, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc.

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 103.298,9m đất tại phường Phước Hưng (diện tích: 71.263,7m2, trong đó có 54.493,9m2 đất chuyên trồng lúa nước) và xã Tân Hưng (diện tích 32.035,2m2, trong đó có 6.510,7m2 đất chuyên trồng lúa nước ), thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng 1 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất giao thông để đầu tư xây dựng Đường Nguyễn Tất Thành nối dài, thành phố Bà Rịa.

Ổn định lâu dài. Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thu hồi 13.800m2 đất tại khu vực trước Đài phát thanh và Truyền hình, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Doanh nghiệp Tư nhân Hoàng Anh Đào thuê tại Quyết định số 4548/QĐ- UBND ngày 14 tháng 12 năm 2006 để đầu tư khai thác vật liệu san lấp.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đóng cửa mỏ vật liệu san lấp theo Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016 (theo Khoản 1 Điều 31 Luật Khoáng sản); thuộc trường hợp đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013).

Giao 3.998,4m2 đất tại đường Ngô Gia Tự, khu Trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích xây dựng công trình sự nghiệp để đầu tư xây dựng công trình Nhà tiếp đón người có công tại huyện Côn Đảo.

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Cho phép Công ty TNHH Trung Thủy Bình Châu Bà Rịa - Vũng Tàu được gia hạn sử dụng đất 24 tháng đổi với diện tích 993.796,8m2 đất tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đế tiếp tục thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy.

Thời điểm xác định giá đất để tính khoản tiền phải nộp đối với thời gian được gia hạn là tại thời điểm ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định này.

Thời gian được gia hạn 24 thảng, kể từ ngày UBND tỉnh ký quyết định này. Nếu hết thời hạn được gia hạn mà Công ty TNHH Trung Thủy Bình Châu Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Gia hạn sử dụng đất Lý do gia hạn: Công ty TNHH Trung Thủy Bình Châu Bà Rịa — Vũng Tàu chậm tiến độ 05 năm so với quy hoạch đã được phê duyệt, vi phạm quy định tại Điểm i khoản 1 Luật Đẩt đai 2013 (theo kết luận thanh tra số 690/KL- BTNMT ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Gia hạn sử dụng đất 24 tháng để Công ty TNHH Ngọc Tùng tiếp tục triển khai đầu tư dự án Trại sản xuất tôm giống công nghệ sinh học Ngọc Tùng tại thị trấn Phước Hải, huyện Đât Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với diện tích 49.995,6m2 đất đã đựợc Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu cho thuê tại Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2013.

Thời gian được gia hạn 24 tháng kể từ ngày ký Quyết định này. Trường hợp hết thời hạn được gia hạn mà Công ty TNHH Ngọc Tùng vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Gia hạn sử dụng đất Thời điểm xác định giá đẩt để tính tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn: Được tính kể từ ngày ký Quyết định này.

Thu hồi 8.500m2 đất tại khu vực sau Đài phát thanh và Truyền hình, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Anh Đào thuê tại Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2008 để đầu tư khai thác vật liệu san lấp.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Giao đất Lý do thu hồi đất: UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đóng cửa mỏ vật liệu san lấp theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016 (theo khoản 1 Điều 31 Luật Khoáng sản); thuộc trường họp đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013).

Giao 4.31 l,3m2 đất tại xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đất Đỏ sử dụng vào mục đích đất sinh hoạt công cộng để xây dựng dự án Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng xã Phước Long Thọ.

Ổn định lâu dài. Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 121.782,5m2 đất tại phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng 1 thành phố Bà Rịa sủ dụng vào mục đích đất ở tại đô thị và đất công trình công cộng để đầu tư xây dựng công trình mở rộng Khu Tái Định cư Đông Quốc lộ 56 thành phố Bà Rịa.

Ổn định lâu dài. Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thu hồi 16.600,lm2 đất tại khu vực đồi cát An Hải, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Anh Đào thuê tại Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2008 để đầu tư khai thác vật liệu san lấp.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

 

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đóng cửa mỏ vật liệu san lấp theo Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016 (theo khoản 1 Điều 31 Luật Khoáng sản); thuộc trường hợp đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013).

Giao 11.880,lm2 đất tại xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đất Đỏ sử dụng vào mục đích đất Xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo để đầu tư xây dựng dự án Trường tiểu học Phước Long Thọ.

Ổn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 19.205m2 đất tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo để đầu tư xây dựng dự án Trường Mầm non Kim Long.

Ổn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Thu hồi 12.483m2 đất tại điểm mỏ 67, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Bình thuê tại Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2008.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đóng cửa mỏ vật liệu san lấp số 67, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ theo Quyết định số 1987/QĐ- UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016 (theo Khoản 1 Điều 31 Luật Khoáng sản); thuộc trường hợp đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013). Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đẩt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Gia hạn sử dụng đất 24 tháng để Công ty cổ phần Phát triển Nhà Daewon - Thủ Đức tiếp tục triển khai đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Cantavil - Long Hải đối với diện tích 47.032,5m2 đất đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giao tại Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2008.

Thời gian được gia hạn 24 tháng, kể từ ngày ký Quyết định này, Nếu hết thời hạn được gia hạn mà Công ty cố phần Phát triến Nhà Daewon - Thủ Đức vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Thời điểm xác định giá đất để tính khoản tiền phải nộp đối với thời gian được gia hạn là tại thời điểm ký Quyết định này. Gia hạn sử dụng đất Lý do gia hạn: Việc gia hạn sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 và khoán 12 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Cho phép Công ty TNHH Một thành viên Lan Anh được chuyển mục đích sử dụng 4.155,3m2 đất cơ sở sản xuất kinh doanh để sử dụng vào mục đích đất ở tại nông thôn tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa để đầu tư xây dựng Khu Nhà ở Lan Anh 2.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 21 tháng 10 năm 2058. Chuyển mục đích sử dụng đất Thời điểm tính tiền sử dụng đất: Kể từ ngày ký Quyết định này. Hình thức sử dụng đất: giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Giao 1.894,0m2 đất tại xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Tịnh thất Phước Tịnh để sử dụng vào mục đích tôn giáo.

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Cho phép Chùa Phước Hội được chuyển mục đích sử dụng 147,5m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm (trong tổng diện tích 4.034, lm2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm mà Chùa Phước Hội đang sử dụng) sang đất cơ sở tôn giáo, tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ để đầu tư xây dựng công trình Nhà chúng.

Ổn định lâu dài Chuyển mục đích sử dụng đất

Cho phép Công ty TNHH Đầu tư Biển Sáng (trước đây là Công ty TNHH Khai thác Thủy hải sản Thương mại Biển Sáng) được gia hạn sử dụng đất 24 tháng diện tích 138.757,2m2 đất tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục thực hiện dự án Khu du lịch Biển Sáng.

Được gia hạn 24 tháng, kể từ ngày ký quyết định này. Nếu hết thời hạn được gia hạn mà Công ty TNHH Đầu tư Biển Sáng vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Thời điểm xác định giá đất để tính khoản tiền phải nộp đối với thời gian được gia hạn là tại thời điếm ký Quyết định này. Gia hạn sử dụng đất Lý do gia hạn: Công ty TNHH Đầu tư Biển Sáng chưa thực hiện đúng tiến độ dự án được phê duyệt tại Quyết định sô 6560/QĐ-UB ngày 15 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bả Rịa -Vũng Tàu sau khi được bàn giao đất trên thực địa (theo kết luận thanh tra số 1430/KL-STNMT ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường).

thu hồi 47.765,4m2 đất, tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Thịnh thuê tại Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2008 để Khai thác vật liệu san lấp.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đóng cửa mở vật liệu san lấp ấp An Bình, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, theo Quyết định số 181/QĐ- UBND ngày 24 tháng 01 năm 2017 (theo khoản 1 Điều 31 Luật Khoáng sản); thuộc trường hợp đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013). Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, đẩu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Giao 11.136,9m2 đất tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Xuyên Mộc sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo để đầu tư xây dựng công trình Trường Mẩm non Bình Châu 2.

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 9.200m2 đất tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Xuyên Mộc sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo để đầu tư xây dựng Dự án Trường Tiểu học Bông Trang.

Ồn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Thu hồi 12.767,0m2 đất, tại xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Công ty TNHH Ngọc Thảo thuê tại Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2008 để Khai thác mỏ đá chẻ.

Giao toàn bộ điện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quán lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đóng cửa mỏ đá chẻ xa Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, theo Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016 (theo khoản 1 Điều 31 Luật Khoáng sản); thuộc trường hợp đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo quy định tại điểm d khoản 1 Điêu 65 Luật Đât đai 2013).

Thu hồi 10.300m2 đất, tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Đất (nay là xã Phước Hưng, huyện Long Điền), do UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Công ty Liên doanh Việt - Pháp sản xuất thức ăn gia súc (nay là Công ty cổ phần Việt - Pháp Sản xuất thức ăn gia súc) thuê tại Quyết định số 100/QĐ-UB ngày 12 tháng 12 năm 1991 để sản xuất thức ăn gia súc.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo quy định tại Điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013).

Giao 8.783,4m đất tại xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Xuyên Mộc sử dụng vào mục đích đất chợ để đầu tư xây dựng Dự án Chợ xã Hòa Hưng.

Ổn định lâu dài. Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thu hồi 214,1m2 đất tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu thủy sản Bà Rịa - Vùng Tàu tự nguyện trả lại - theo quy định tại Điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu tự nguyện giao trả lại cho nhà nước - theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013.

Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh về việc thu hồi 6.198,2m2 đất tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên (giao đất có thu tiền sử dụng đất) cho Công ty cổ phần Nhật Nhật Tân để đầu tư xây dựng Khu nhà ở nông thôn Nhật Nhật Tân.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: Thực hiện theo Thông báo số 660/TB-KTNN ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Kiểm toán Nhà nước Thông báo Kết quả Kiểm toán Đoàn kiểm toán Chuyên đề việc quản lý và sử dụng tài sản công của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Thu hồi 33.288m2 đất tại Đường 30 tháng 4, phường 12, thành phố Vũng Tàu do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Côn Sơn thuê để sử dụng vào mục đích làm Xưởng lắp ráp điện tử, điện lạnh, tại Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2008.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vũng Tàu - Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Côn Sơn bỏ địa chỉ kinh doanh từ tháng 11 năm 2016, không còn nhu cầu sử dụng đất, thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013 (theo Thông báo số 660/TB-KTNN ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Kiểm Toán Nhà nước).

Thu hồi 367,0m2 đất tại Phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu do Trung tâm Phát triển quỹ đất Tỉnh quản lý theo Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho UBND thành phố Vũng Tàu để quản lý, lập thủ tục giao đất ở cho 03 hộ gia đình, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng chưa bàn giao đất thực địa.

Thu hồi và cho thuê đất

thu hồi 4.462,9m2 đất tại số 890, đường 30 tháng 4, phường 11, thành phổ Vũng Tàu do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Côn Sơn thuê để sử dụng vào mục đích làm Văn phòng làm việc của Công ty tại Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2008.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quán lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi và cho thuê đất Lý do thu hồi đất: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Côn Sơn bỏ địa chỉ kinh doanh từ tháng 11 năm 2016, không còn nhu cầu sử dụng đất, thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013 (theo Thông báo số 660/TB-KTNN ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Kiểm Toán Nhà nước).

Thu hồi 4.758,3m2 đất tại Bến Súc, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa (trước đây là thị xã Bà Rịa) do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty cổ phần Thành Chí thuê để sử dụng vào mục đích đầu tư Trạm kinh doanh vật liệu xây dựng tại Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2007.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi và cho thuê đất Lý do thu hồi đất: Dự án đã chậm tiến độ trên 24 tháng, để trống và một phần bị lấn chiếm, thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 (theo Thông báo số 660/TB-KTNN ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Kiểm Toán Nhà nước).

Thu hồi 157,4m2 đất (diện tích thục tế) tại số 396 (số cũ 342) Lê Lợi, phường 7, thành phố Vũng Tàu (là một phần trong tổng diện tích 445m2 đất mà trước đây UBND Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo giao cho Công ty phát hành sách thuộc Sở Văn hóa Thông Tin (nay là Công ty cổ phần phát triển Văn hóa Du lịch Vũng Tàu) tại Quyết định số 732/QĐ-UB ngày 01 tháng 02 năm 1984 về việc giải quyết nhà số 342 đường Lê Lợi, phường Thắng Nhì) giao Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh quản lý.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: Trước đây Công ty Văn hóa tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Công ty cổ phần phát triển Văn hóa Du lịch Vũng Tàu) giao cho ông Đặng Quang Hải không đúng thẩm quyền được quy định tại Điều 13 Luật Đẩt đai 1987 (nay là điểm c khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013) - Theo kết luận Thanh tra số 208/KL-STNMT ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thu hồi khoảng 93m2 (theo Sơ đồ trích lục vị trí thửa đất là 157,4m2) giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

Thu hồi 7.821m2 đất tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (là khu đất trước đây đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa thuê tại Quyết định số 577/QĐ- UBND ngày 10 tháng 3 năm 2010) và cho Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông thuê toàn bộ diện tích đất thu hồi trên sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ để làm Nhà nghỉ Đồng Nai theo quy định tại Điểm c khoản 1 Điều 175 Luật Đất đai năm 2013.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 15 tháng 10 năm 2059. Thu hồi và cho thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất: Kể từ ngày ký Quyết định này; hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; mục đích sử dụng đất: đất thương mại, dịch vụ.

Cho Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức thuê 2.785.228,9m2 đất - đợt 6 tại xã Suối Nghệ và xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp để đầu tư xây dựng: Khu Công nghiệp Châu Đức.

kể từ ngày ký Quyết định này đến hết ngày 16 tháng 10 năm 2058 (theo quy định tại Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Cho thuê đất - Thời điểm tính tiền thuê đất kể từ ngày ký Quyết định này

Giao 23.658,6m2 đất tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất giao thông để đầu tư xây dựng Công trình Bảo vệ bờ biển Bến Lội.

Ổn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 10.280,0m2 đất tại phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý các Dự án Đầu tư Xây dựng của Tổng cục Hải quan sử dụng vào mục đích đất trụ sở cơ quan để đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ồn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 22.21 l,3m2 đất tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng 1 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị và đất công trình công cộng để đầu tư xây dựng Khu Tái định cư đồng Mắt Mèo, thành phố Bà Rịa.

Ồn định lâu dài. Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 53.615,4m2 đất tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng 1 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất công trình công cộng (giao thông, khu vui chơi, giải trí công cộng) để đầu tư xây dựng công trình Cải tạo bờ Tây Sông Dinh đoạn từ Sông Dinh trên Quốc lộ 51 đến cầu Long Hương thành phố Bà Rịa.

Ổn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Thu hồi 38.513m2 đất, tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành (nay là phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ), tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Chủ tịch UBND tính Bà Rịa- Vũng Tàu cho Công ty TNHH Hòa Bình thuê tại Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2006 để Khai thác đá xây dựng lô 11C.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đóng cửa mỏ đá xây dựng lô 11C, xã Tân Phước, huyện Tân Thành theo Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2016 (theo khoản 1 Điều 31 Luật Khoáng sản); thuộc trường hợp đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013). Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi 51.33l,6m2 đất tại điểm mỏ 68 (điểm mỏ 87 cũ), xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam thuê tại Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2012 để khai thác vật liệu san lấp.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đóng cửa mỏ vật liệu san lấp số 68, xã Tam Phước, huyện Long Điền theo Quyết định số 2926/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2016 (theo khoản 1 Điều 31 Luật Khoáng sản); thuộc trường hợp đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013). Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đẩt theo quy định.

Thu hồi 35.303,4m2 đất tại điểm mỏ 69, xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Doanh nghiệp Tư nhân Phước Phú thuê tại Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2009 để khai thác vật liệu san lấp.

Thu hồi đất

Thu hồi 36.604,2m2 đất, tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành (nay là thị xã Phú Mỹ), tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Cửu Long thuê tại Quyết định số 2799/QĐ- UBND ngày 25 tháng 8 năm 2008 để Khai thác vật liệu san lấp.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đóng cửa mỏ vật liệu san lấp ấp 3, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành theo Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2016 (theo Khoản 1 Điều 31 Luật Khoáng sản); thuộc trường hợp đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013). Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi 31.636,4m2 đất, tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành (nay là thị xã Phú Mỹ), tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh thuê tại Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2009 để Khai thác mỏ vật liệu san lấp.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đóng cửa mỏ vật liệu san lấp ấp 3, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành theo Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2016 (theo Khoản 1 Điều 31 Luật Khoáng sản); thuộc trường hợp đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013). Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi 140.607,7m2 đất tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban Nhân dân thị trấn Phước Hải quản lý; cho Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch Quốc Hương thuê toàn bộ diện tích đất thu hồi trên, sử dụng vào mục đích đất thương mại dịch vụ để đầu tư dự án Khu du lịch biển, nghỉ dưỡng.

Được tính kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 26 tháng 6 năm 2063 Thu hồi và cho thuê đất Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Giao 2.509,4m2 đất tại phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất an ninh để đầu tư xây dựng công trình Trạm kiểm soát giao thông đường thủy.

ổn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Cho phép Doanh nghiệp Tư nhân Gas Thu Tâm được chuyển hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại với diện tích 16.332,5m đất cơ sở sản xuất kinh doanh tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để sử dụng vào mục đích Cảng neo đậu tàu cá và tránh trú bão Ben Đầm - Côn Đảo.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 09 tháng 11 năm 2057 Cho thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê còn lại: Kể từ ngày ký Quyết định này

Thu hồi 30.020,1m2 đất, tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Công ty TNHH Xây dựng Hà Nam thuê tại Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2006 để Khai thác vật liệu san lấp. Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đóng cửa mỏ Khai thác vật liệu san lấp số 65, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ theo Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016 (theo khoản 1 Điều 31 Luật Khoáng sản); thuộc trường hợp đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013).

Thu hồi 7.722,4m2 đất tại khu KS2.1, Trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo do UBND huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý. Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận, quản lý chặt chẽ diện tích đất đã thu hồi trên, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai, để chuyển giao quỹ đất Nhà nước cho tổ chức thực hiện đấu giá.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3307/QĐ-UBND về việc thu hồi 1.042,9m2 đất tại số 56, đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu quản lý.

Giao diện tích đất thu hồi trên cho Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan để đầu tư xây dựng trụ sở làm việc.

Ổn định lâu dài. Thu hồi đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thu hồi 9.829,3m2 đất của Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Sông cầu.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai 2013 để đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Sông cầu, tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức.

Thu hồi 7.569,0m2 đất của Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Bình Minh.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai 2013 để đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Bình Minh, tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức.

Thu hồi 133.651,6m2 đất tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ (trước đây là xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành) - là phần diện tích đất trong tổng diện tích 239.802,2m2 đất mà UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hồi và cho Công ty Xây dựng dầu khí thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO) thuê toàn bộ diện tích đất trên để đầu tư Khai thác mỏ sét Mỹ Xuân - theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: Dự án Khai thác mỏ sét gạch ngói Mỹ Xuân 2 đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu cấp Giấy phép khai thác số 11/GP-UBND ngày 01/4/2016 cho DNTN gạch ngói Hợp Nhật Thành thực hiện; Công ty Xây dựng Dầu khí (nay là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO) không còn là chủ đầu tư dự án khai thác mỏ sét gạch ngói Mỹ Xuân 2 - theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013.

Cho phép Công ty cổ phần Vận tải ô tô tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại với diện tích 995,1m2 đất tại số 205, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (xưởng sửa chữa ô tô và kinh doanh vật tư, thiết bị, nhiên liệu phục vụ vận tải).

Kể từ ngày ký Quyết định này đến hết ngày 01 tháng 01 năm 2046 Cho thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê còn lại được tính kể từ ngày ký Quyết định này

Thu hồi 190,1m2 đất tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành (nay là phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ) - là một phần diện tích đất đã được UBND tỉnh Đồng Nai giao cho Xí nghiệp đá Phước Hòa (nay là Công ty cổ phần Phước Hòa Fico) tại Quyết định số 103/QĐ.UBT ngày 27 tháng 01 năm 1986 - theo quy định tại điềm a khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: Công ty cổ phần Phước Hòa Fico không còn nhu cầu sử dụng diện tích đất trên - theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013.

Cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh thuê 15.643,3m2 đất - đợt 4 tại xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất cụm công nghiệp để đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp An Ngãi.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2057 Cho thuê đất

Cho phép Công ty cổ phần Vận tải ô tô tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại với diện tích 1.233,6m2 đất tại hẻm số 50, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (Văn phòng làm việc).

Kể từ ngày ký Quyết định này đến hết ngày 01 tháng 01 năm 2046. Cho thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê còn lại được tính kế từ ngày ký Quyết định này.