Chi tiết tin

Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 về quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo đó, đối tượng được áp dụng hỗ trợ gồm:

(1) Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

(2) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

+ Mức hỗ trợ thường xuyên, nguồn kinh phí

- Đội trưởng đội dân phòng được hưởng mức hỗ trợ hàng tháng bằng 40% mức lương cơ sở.

- Đội phó đội dân phòng được hưởng mức hỗ trợ hàng tháng bằng 30% mức lương cơ sở.

+ Nguồn kinh phí

- Do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Nguồn: Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 04/8/2020

Tin mới hơn
Tin cũ hơn