Chi tiết tin

Trao Quyết định Giám đốc Sở Công thương cho ông Nguyễn Văn Đồng

Sáng 9/11, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Công thương.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Công thương cho ông Nguyễn Văn Đồng tại lễ công bố.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Công thương cho ông Nguyễn Văn Đồng tại lễ công bố.

Theo Quyết định số 3339/QĐ-UBND của UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Đồng giữ chức Giám đốc Sở Công thương kể từ ngày 2/11. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày bổ nhiệm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Thọ đề nghị ông Nguyễn Văn Đồng tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm để cùng cán bộ, công chức, viên chức ngành công thương đoàn kết, xây dựng ngành phát triển vững mạnh trong thời gian tới. Trước mắt, ông Nguyễn Văn Đồng nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ, cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành công thương hoàn thành kế hoạch năm 2020 và xây dựng kế hoạch, chương trình 5 năm tới của ngành công thương. Đối với Sở Công thương, ông Nguyễn Văn Thọ đề nghị tập thể ngành công thương đoàn kết, hỗ trợ Giám đốc Sở để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ trong lĩnh vực công thương của tỉnh trong 2 tháng còn lại của năm 2020 và trong giai đoạn 2020-2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Đồng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ mới tại Sở Công thương. Đồng thời nhấn mạnh, với cương vị là người đứng đầu Sở sẽ nỗ lực cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Công thương hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tỉnh giao cho ngành công thương.

Nguồn: baobaria-vungtau.com.vn

Tin mới hơn
Tin cũ hơn