Chi tiết tin

Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Tiến Việt, địa chỉ: Khu phố Hải Hà, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 16/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3420/QĐ-CCBKPHQ về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Tiến Việt, địa chỉ: Khu phố Hải Hà, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định:

1. Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Tiến Việt, địa chỉ: Khu phố Hải Hà, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động: Buôn bán tự do.

+ Hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra cần được khắc phục là:

- Khôi phục lại tình trạng ban đầu do hành vi vi phạm hành chính xây dựng công trình không phù hợp quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

+ Biện pháp khắc phục hậu quả phải thực hiện:

- Cưỡng chế buộc tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng vi phạm tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3061/QĐ-XPVPHC ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Ông Nguyễn Tiến Việt phải hoàn trả số kinh phí cho UBND huyện Long Điền là cơ quan đã tổ chức thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

+ Thời gian thực hiện: 15 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

+ Địa điểm thực hiện: Công trình xây dựng trên thửa đất số 290, tờ bản đồ số 15, khu phố Hải Điền, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền.

Nguồn: Quyết định số 3420/QĐ-CCBKPHQ

Tin mới hơn
Tin cũ hơn