Chi tiết tin

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020.

Ngày 16/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3430/QĐ-UBND về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định:

I/Tập thể
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
2. Chi cục Dân số, Kể hoạch hóa Gia đình, Sở Y tế;
3. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
4. Ban Tuyên giáo - Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh;
5. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu.

II/ Cá nhân
1. Bà Đỗ Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ;
2. Ông Trần Văn Đức, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Châu Đức;
3. Bà Đinh Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Xuyên Mộc;
4. Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
5. Bà Nguyễn Thị Thìn, Phó Trưởng phòng Công tác Đảng, Công an tỉnh;
6. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phóng viên Chuyên đề, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
7. Bà Trương Thị Ánh Ngà, Phó Trưởng phòng Bảo trợ Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./.
Chi tiết Quyết định số 3430/QĐ-UBND xem tại đây

Tin mới hơn
Tin cũ hơn