Chi tiết tin

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 16/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3448/QĐ-UBND về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định:

I/Tập thể:

1. Phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp;

2. Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh;

3. Văn phòng tổng hợp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

4. Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

5. Phòng Hồ sơ, Công an tỉnh.

II/ Cá nhân

1. Ông Hồ Văn Hùng - Giám đốc Sở Tư pháp;

2. Ông Phạm Hồng Phúc - Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Trưởng Phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp;

4. Bà Nguyễn Thị Ánh - Chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp;

5. Ông Hoàng Ngọc Thành - Thẩm tra viên, Phụ trách Bộ phận Thi hành án hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh;

6. Ông Nguyễn Minh Thành - Thư ký Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh;

7. Ông Nguyễn Văn Hùng - Nhân viên Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh;

8. Ông Lại Anh Thắng - Chấp hành viên Trung cấp, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

9. Ông Nguyễn Hồng Bàng - Chấp hành viên Trung cấp, Trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

10. Ông Nguyễn Văn Công - Phó Giám thị Trại Tạm giam, Công an tỉnh./.

Chi tiết Quyết định số 3448/QĐ-UBND xem tại đây

Tin mới hơn
Tin cũ hơn