Chi tiết tin

Thông báo về việc thay đổi vị trí văn phòng làm việc Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bà Rịa

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố trân trọng thông báo đến quý cơ quan về việc thay đổi vị trí văn phòng làm việc như sau:

Vị trí mới: Nay được chuyển sang Lầu 3- Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao thành phố Bà Rịa. Địa chỉ: số 15, Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa.

Thời gian thay đổi: từ ngày 16 tháng 11 năm 2020

Phòng VH&TT thành phố Bà Rịa trân trọng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị biết để thuận tiện liên hệ công tác.

(Nguồn: Thông báo 08/TB-VHTT)

Tin mới hơn
Tin cũ hơn