Chi tiết tin

Phê duyệt danh sách học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được hỗ trợ năm học 2020-2021 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3492/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được hỗ trợ năm học 2020-2021 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

+ Mức hỗ trợ 9 tháng/năm học với tổng số 80 học sinh, cụ thể:

- Trường THPT Hòa Hội: 49 học sinh.

- Trường THPT Bưng Riềng: 06 học sinh.

- Trường THPT Phước Bửu: 06 học sinh.

- Trường THPT Hòa Bình: 08 học sinh.

- Trường THPT Xuyên Mộc: 06 học sinh.

- Trường THPT Nguyễn Văn Cừ: 04 học sinh.

- Trường THPT Nguyễn Trãi: 01 học sinh.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn