Chi tiết tin

Tập thể UBND tỉnh họp nghe báo cáo dự thảo các Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Sáng nay (21/11), ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp tập thể UBND tỉnh để nghe báo cáo các dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường sẽ được UBND tỉnh trình tại kỳ họp cuối năm 2020. Cùng dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Ngọc Khánh, Trần Văn Tuấn và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan.

IMG_6495.JPG

(1) Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Theo Dự thảo, tổng diện tích đất thu hồi trên địa bàn tỉnh năm 2021 là 7.491,14 ha để thực hiện 359 dự án, trong đó có 253 dự án đủ điều kiện để thực hiện thu hồi theo yêu cầu với diện tích 4.308,74ha; 106 dự án chưa đủ điều kiện để thực hiện thu hồi với diện tích 3.182,41 ha. Các dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2021 phân bổ như sau: TP. Vũng Tàu 80 dự án, TP. Bà Rịa 78 dự án; TX. Phú Mỹ 78 dự án; huyện Châu Đức 19 dự án; huyện Đất Đỏ 32 dự án; huyện Xuyên Mộc 30 dự án; huyện Côn Đảo 34 dự án và huyện Long Điền 25 dự án.

 (2) Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Theo Dự thảo, tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng trong năm 2021 là 80,88ha để thực hiện 28 dự án, trong đó có 02 dự án chuyển mục đích sử dụng đất không phải đất rừng với diện tích 7,7ha; 26 dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng với diện tích 73,18ha. Các dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng được thực hiện chủ yếu tại 04 huyện/thị/thành phố trên địa bàn tỉnh đó là huyện Đất Đỏ, huyện Long Điền, huyện Côn Đảo và TX. Phú Mỹ.

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự họp tiếp tục bổ sung, tổng hợp hoàn chỉnh lại nội dung các Dự thảo Tờ trình nêu trên báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2020, trong đó lưu ý: rà soát, cập nhật kỹ các căn cứ pháp luật quy định về đất đai; rà soát, thống kê lại số liệu các dự án thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng để bổ sung lại danh mục; ưu tiên thúc đẩy các dự án trọng điểm, dự án khởi công chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh và các dự án xã hội hóa…Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, thẩm định lại các dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng, báo cáo UBND tỉnh.  

Bích Thủy

Tin mới hơn
Tin cũ hơn