Chi tiết tin

Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả xử lý các dự án vốn doanh nghiệp chậm triển khai

Chiều nay (23/11), ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh để nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả xử lý các dự án vốn doanh nghiệp chậm triển khai năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Văn Tuấn, Lê Ngọc Khánh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

IMG_7421.JPG
Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, dự kiến năm 2020, UBND tỉnh chấm dứt hoạt động 12 dự án đầu tư (trong đó có 04 dự án đầu tư nước ngoài và 08 dự án đầu tư trong nước) và chấm dứt hiệu lực pháp lý 01 văn bản chủ trương đầu tư, nguyên nhân chủ yếu là do nhà đầu tư không tiếp tục triển khai thực hiện dự án và chậm tiến độ thực hiện. Tính từ thời điểm xây dựng phương án xử lý dự án chậm triển khai năm 2014 đến nay, UBND tỉnh đã thực hiện chấm dứt hoạt động 179 dự án (trong đó có 54 dự án trong khu công nghiệp, 61 dự án nhà ở, khu đô thị và 64 dự án ngoài khu công nghiệp). Ngoài ra, từ năm 2015 đến nay, UBND tỉnh đã chấm dứt hiệu lực pháp lý 69 văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (trong đó có 25 dự án du lịch và 20 dự án du lịch sinh thái trong rừng, 24 dự án thuộc lĩnh vực khác) do các nhà đầu tư không thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định. Đối với 179 dự án đã chấm dứt hoạt động, sau khi tiến hành rà soát quy hoạch các cơ quan chức năng đã trả lại hiện trạng cho người dân sử dụng 12 khu đất; 04 khu đất chuyển đổi quy hoạch; 163 khu đất tiếp tục giữ quy hoạch; đến nay đã thu hút cấp mới được 41/179 khu đất.

Về giãn tiến độ đầu tư (do dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án du lịch), dự kiến trong năm 2020, UBND tỉnh giãn tiến độ đầu tư cho 07 dự án ngoài khu công nghiệp và điều chỉnh 05 dự án. Tính từ thời điểm xây dựng phương án xử lý dự án chậm triển khai năm 2014 đến nay, UBND tỉnh đã thực hiện giãn tiến độ cho 93 dự án để nhà đầu tư tiếp tục triển khai và đưa dự án vào hoạt động.

Để tiếp tục thực hiện công tác theo dõi và rà soát xử lý các dự án chậm triển khai, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND tỉnh giao các sở, ngành, UBND các địa phương thực hiện một số nhiệm vụ như: chủ động rà soát các khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh để đôn đốc, thúc đẩy giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết; theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án trên địa bàn, rà soát cập nhật, bổ sung các dự án chậm triển khai phát sinh và đề xuất phương án xử lý; rà soát, kịp thời giải quyết các vướng mắc còn tồn đọng trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án; tăng cường công tác kiểm tra các dự án đã được gia hạn sử dụng đất 24 tháng để xử lý kịp thời khi hết thời gian gia hạn…

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật số liệu tăng, giảm các dự án chậm triển khai hàng năm; thống kê các dự án chậm triển khai từng địa phương, từng lĩnh vực; tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban điều hành phương án xử lý dự án chậm triển khai và Tổ chuyên viên giúp việc Ban điều hành để kịp thời tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai dự án.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương rà soát lại các quy hoạch; Sở Giao thông Vận tải rà soát các dự án cảng biển và cảng thủy nội địa, tham mưu UBND tỉnh giải pháp xử lý…

Nguyễn Hằng

Tin mới hơn
Tin cũ hơn