Chi tiết tin

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị thuộc chương trình đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3523/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị thuộc chương trình đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2020.

Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ

Chi tiết gói thầu

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thòi gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT

19.200.000

CTMT bố trí đầu năm 2020 của đơn vị

Chì định thầu rút gọn

 

Quý IV/2020

Trọn gói

01 tháng

2

Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT

9.600.000

CTMT bố trí đầu năm 2020 của đơn vị

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV/2020

Trọn gói

01 tháng

3

Mua sắm thiết bị nghề hàn, cắt gọt kim loại

9.665.764.000

CTMT bố trí đầu năm 2020 của đơn vị

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý IV/2020

Trọn gói

20 ngày

Tổng giá trị các gói thầu: 9.694.564.000 đồng

Nguồn: Quyết định số 3523/QĐ-UBND

Tin mới hơn
Tin cũ hơn