Chi tiết tin

Điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Hàng Điều (đoạn từ đường 30/4 đến đường 51C), thành phố Vũng Tàu.

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3518/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Hàng Điều (đoạn từ đường 30/4 đến đường 51C), thành phố Vũng Tàu.

Chủ đầu tư: UBND thành phố Vũng Tàu

Chi tiết gói thầu

Gói thầu

Tên gói thầu

Giá trị gói thầu (Đồng)

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Loại hợp đồng

Gói 14

Thẩm tra an toàn giao thông

50.000.000

Chỉ định thầu rút gọn

Quý 4/2020

01 tháng

Trọn gói

* Các nội dung khác thực hiện theo các Quyết định số 3450/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 và Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND Tỉnh.

Nguồn: Quyết định số 3518/QĐ-UBND

Tin mới hơn
Tin cũ hơn