Chi tiết tin

Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

Sáng nay (24/11), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến tới 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Cùng dự Hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh và Trịnh Đình Dũng; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương.

truc tuyen 24.11.jpg
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ, Hà Nội. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có sự tham dự của ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, các Ban của Tỉnh ủy; lãnh đạo Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội và Hội Luật gia tỉnh.

IMG_7427.JPG
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, trong giai đoạn 2016-2020, hệ thống pháp luật của nước ta không ngừng hoàn thiện. Giai đoạn này tập trung thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật; nhiều văn bản được sửa đổi, bổ sung một cách toàn diện để phù hợp với tình hình mới, nhất là để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh do Chính phủ đề xuất đã thể hiện rõ thứ tự ưu tiên đối với một số lĩnh vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt để tập trung nguồn lực thực hiện.

Trong giai đoạn này, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành: 112 văn bản (71 luật, hai pháp lệnh, 22 nghị quyết của Quốc hội, 17 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội), giảm 8 văn bản so với giai đoạn 2011 - 2015; Chính phủ ban hành 745 nghị định, tăng 24 nghị định so giai đoạn 2011 - 2015 (721 văn bản); Thủ tướng Chính phủ ban hành 232 quyết định, giảm 129 quyết định so giai đoạn 2011 - 2015 (361 văn bản); các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành 2.422 thông tư, 110 thông tư liên tịch, giảm 201 văn bản so giai đoạn 2011 - 2015 (2.733 văn bản); ở địa phương ban hành tổng số 92.799 văn bản gồm: 16.341 văn bản cấp tỉnh, tăng 2.552 văn bản so giai đoạn 2011 - 2015 (13.789 văn bản); 12.427 văn bản cấp huyện, giảm 18.320 văn bản so giai đoạn 2011 - 2015 (20.747 văn bản); 64.031 văn bản cấp xã, giảm 131.083 văn bản so giai đoạn 2011 - 2015 (195.114 văn bản).

Tại Hội nghị, đại diện các bộ ngành và địa phương đã tham luận nhiều vấn đề nổi cộm có liên quan như: công tác thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách pháp luật; công tác lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và thẩm tra, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện phản biện xã hội trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả công tác thi hành pháp luật; cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tham gia xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật; công tác phối hợp trong xây dựng pháp luật, các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa và yêu cầu đặt ra cho công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật của Chính phủ;...

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật. Để phát huy kết quả đạt được, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp, ngành tư pháp cần tiếp tục phát huy vai trò “nhạc trưởng”, cơ quan “gác cửa” trong việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật của Chính phủ và chính quyền địa phương; tiếp tục nghiên cứu xây dựng dự án luật về tổ chức thi hành pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc, thực hiện các giải pháp có tính đột phá trong việc nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, lan tỏa tinh thần "thượng tôn pháp luật" trong toàn xã hội.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành phải phối hợp chặt chẽ, chủ động với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội để nâng cao hơn nữa tính dự báo và chất lượng công việc lập pháp, lập quy; tiếp tục đổi mới quy trình, hiện đại hóa kỹ thuật xây dựng pháp luật, phối hợp hiệu quả với các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo và lấy ý kiến; tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật về tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, có các chế tài nghiêm minh.

Ngoài ra, người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, thi hành pháp luật; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phân công rõ trách nhiệm từng đơn vị, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác xây dựng, hoàn thiện, thi hành pháp luật trong tình hình mới.

Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trong quá trình tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản đã tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Quá trình tổ chức soạn thảo đều lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động của văn bản, ý kiến thẩm định của cơ quan tư pháp cùng cấp, ý kiến thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh trước khi trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Về công tác thi hành pháp luật, hàng năm căn cứ quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch của UBND tỉnh, tại cấp huyện và các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh đã ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình. Thông qua việc theo dõi thi hành pháp luật đã kịp thời phát hiện những sai sót, không hợp lý trong các quy định của pháp luật và đã có những đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống pháp luật.

 Nguyễn Hằng

Tin mới hơn
Tin cũ hơn