Chi tiết tin

Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại và góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng của Tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021.

Kế hoạch cũng hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực, nhận thức của các tầng lớp nhân dân về hoạt động thông tin đối ngoại; huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia hoạt động thông tin đối ngoại; qua đó góp phần hạn chế những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đặc biệt về các vấn đề biển đảo, biên giới, lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo… góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế đối với các chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, các vấn đề có liên quan đến biên giới.

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra 04 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2021 là:

(1) Triển khai nhiệm vụ “Đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”; tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia theo các văn bản chỉ đạo trong tình hình mới.

(2) Xây dựng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh bằng tiếng việt và tiếng nước ngoài; thực hiện các chương trình, chiến dịch thông tin quảng bá hình ảnh của tỉnh với quy mô lớn trong nước và ngoài nước theo hướng đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương thức thông tin đối ngoại, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm thông tin đối ngoại.

(3) Tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá về vị trí, vai trò, tiềm năng tài nguyên, môi trường biển, đảo Việt Nam; tuyên truyền về thành tựu đảm bảo quyền con người tại Việt Nam; thường xuyên nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo trong công cuộc đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật xung quanh vấn đề Biển Đông, vấn đề biên giới, lãnh thổ, vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, đặc biệt là những vấn đề, vụ việc nảy sinh, nhạy cảm, thu hút sự chú ý của dư luận.

(4) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Theo Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tinh Bà Rịa - Vũng Tàu (12/6/1991-12/6/2021).

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ trên; đồng thời đôn đốc, hướng dẫn các địa phương xây dựng, thực hiện Kế hoạch và tham mưu UBND tỉnh bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Nguồn: Kế hoạch 160/KH-UBND

Tin mới hơn
Tin cũ hơn