Chi tiết tin

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai nghiệp vụ cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động

Nhằm góp phần hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai nghiệp vụ cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Theo đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan tham mưu, phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai nghiệp vụ cho vay và làm tốt công tác tuyên truyền, phố biến chính sách, giúp người lao động hiểu rõ được quyền lợi mình được hưởng khi doanh nghiệp, người sử dụng lao động tham gia vay vốn theo Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tổ chức triển khai, thực hiện, đảm bảo việc thực thi chính sách hỗ trợ khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến người lao động.

UBND tỉnh cũng đề nghị:

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Tăng cường thông tin nội dung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản hướng dẫn số 5446/HD-NHCS ngày 20/10/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam và các văn bản có liên quan trên cổng thông tin điện tử tỉnh, các phương tiện truyền thông, báo chí.

2. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh:

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quán triệt đến toàn thể cán bộ trong hệ thống phối hợp các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc việc cho vay theo văn bản Hướng dẫn số 5446/HD-NHCS ngày 20/10/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam; chủ động phối hợp với các cơ quan, báo đài và các đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách cho vay theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 và Quyết định số 32/2020/QĐ- TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ đến các cấp, các ngành và người dân để biết, thực hiện và giám sát. Theo dõi, chỉ đạo các phòng giao dịch NHCSXH huyện, thị xã, thành phố tổ chức cho vay nhanh chóng, kịp thời nhưng phải đảm bảo theo chế độ quy định tại văn bản Hướng dẫn số 5446/HD-NHCS.

Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo việc triển khai, thực hiện về NHCSXH Việt Nam, UBND tỉnh và Trưởng Ban đại diện HĐQT tỉnh để theo dõi và chỉ đạo.

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh:

Phối hợp hỗ trợ NHCSXH tỉnh trong quá trình tố chức thực hiện; cung cấp kịp thời thông tin, dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình khi NHCSXH đề nghị, làm cơ sở cho việc rà soát, kiểm tra, xác định đối tượng và tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục cho vay.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

Chỉ đạo các Ủy ban MTTQVN cấp huyện, cấp xã chủ trì giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động, kịp thời phản ánh thông tin về các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lợi dụng, trục lợi chính sách để xử lý theo quy định.

5. Các tổ chức Hội Đoàn thể tỉnh (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên tỉnh):

Tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền về chủ trương, chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, hội viên và nhân dân biết, tổ chức thực hiện; đồng thời phát huy vai trò tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc, tăng cường giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, tránh lợi dụng chính sách.

6. Liên đoàn Lao động tỉnh:

Quan tâm chỉ đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan công đoàn phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, giúp người lao động hiểu rõ được quyền lợi mình được hưởng khi doanh nghiệp, người sử dụng lao động tham gia vay vốn theo Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tham gia thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, đảm bảo việc thực thi chính sách đi vào cuộc sống, hỗ trợ khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với người lao động.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện tập trung tổ chức cho vay, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời; chủ động phối hợp với cơ quan có liên quan nắm bắt thông tin, chủ động tiếp cận người sử dụng lao động, xác định đúng đối tượng đủ điều kiện để cho vay, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh; phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí tại địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nội dung các văn bản nêu trên để các cấp, các ngành, người dân biết và thực hiện.

Theo văn bản hướng dẫn số 5446/HD-NHCS ngày 20/10/2020 về nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và Nghị quyết 154/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, những điều kiện vay được nới lỏng hơn so với quy định cũ để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận hơn.

Cụ thể, người sử dụng lao động được xét duyệt cho vay khi đáp ứng đủ các điều kiện:

- Có người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

- Có doanh thu quý I/2020 giảm 20% trở lên so với quý IV/2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.

- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/ 2019.

- Việc vay vốn phải được sử dụng để trả lương ngừng việc cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Mức cho vay tối đa 1 tháng của 1 khách hàng bằng 50% mức lương tối thiểu vùng (x) số người lao động bị ngừng việc và mỗi khách hàng được vay vốn không quá 3 tháng trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Lãi suất cho vay: 0%/năm. Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm. Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên. Khách hàng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. NHCSXH cho vay trực tiếp đến khách hàng.

Chậm nhất ngày 5 hàng tháng, khách hàng gửi hồ sơ vay vốn đến NHCSXH nơi cho vay. Trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn, NHCSXH phê duyệt cho vay và thông báo kết quả phê duyệt cho khách hàng. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt cho vay, NHCSXH thông báo cho khách hàng nêu rõ lý do từ chối. Trường hợp khách hàng đề nghị vay vốn để trả lương ngừng việc cho các tháng trong khoảng thời gian từ tháng 04 đến tháng 10 năm 2020 trong cùng một lần, NHCSXH nơi cho vay căn cứ hồ sơ vay vốn của khách hàng để phê duyệt, ký Hợp đồng tín dụng và thực hiện giải ngân 1 lần.

Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 31/1/2021. Khách hàng có thể liên hệ tại chi nhánh NHCSXH tỉnh và các phòng giao dịch NHCSXH huyện thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Công văn số 12405/UBND-VP

Tin mới hơn
Tin cũ hơn