Chi tiết tin

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện cung cấp sữa tươi tiệt trùng có đường cho học sinh trong trường mầm non, trẻ dưới 6 tuối trong các trung tâm bảo trợ xã hội và trẻ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng năm 2021 thuộc Đề án Sữa học đường giai đoạn 2017-2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3534/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện cung cấp sữa tươi tiệt trùng có đường cho học sinh trong trường mầm non, trẻ dưới 6 tuối trong các trung tâm bảo trợ xã hội và trẻ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng năm 2021 thuộc Đề án Sữa học đường giai đoạn 2017-2021.

Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết gói thầu

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (Đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

53.632,000

Nguồn chi chương trình, đề án tỉnh năm 2021

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV năm 2020

Trọn gói

10 ngày

02

Cung cấp sữa tươi tiệt trùng có đường theo Đề án

26.815,932.000

Đấu thầu rộng rãi (trên mạng đấu thầu quốc gia)

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý IV năm 2020

Hợp đồng theo đơn giá cố định

12 tháng

Tổng giá trị gói thầu: 26.869.564.000đồng
(Hai mươi sáu tỷ, tám trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi bốn ngàn đồng)

Nguồn: Quyết định số 3534/QĐ-UBND

Tin mới hơn
Tin cũ hơn