Chi tiết tin

Điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường quy hoạch AIII, phường 12, thành phố Vũng Tàu.

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3537/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường quy hoạch AIII, phường 12, thành phố Vũng Tàu.

Chủ đầu tư: UBND thành phố Vũng Tàu

Chi tiết gói thầu

Gói thầu

Tên gói thầu

Giá trị gói thầu (Đồng)

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Loại hợp đồng

Gói 13

Thẩm tra an toàn giao thông

100.000.000

Chỉ định thầu rút gọn

Quý 4/2020

01 tháng

Trọn gói

Nguồn: Quyết định số 3537/QĐ-UBND

Tin mới hơn
Tin cũ hơn