Chi tiết tin

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 26/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hội nghị kết nối với các điểm cầu huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Hội nghị đã được nghe ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; quán triệt các nội dung quan trọng Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII xác định mục tiêu tổng quát: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của Nhân dân; tiếp tục phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Phấn đấu đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh đứng trong tốp đầu cả nước về GRDP bình quân đầu người”.

Để đạt các mục tiêu, Nghị quyết xác định 3 khâu đột phá gồm: huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức, vùng, khu vực và thế giới; tập trung thực hiện Đề án nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển; thực hiện hiệu quả mô hình chuyển đổi số và Đề án đô thị thông minh. 

Quán triệt tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đã phân tích sâu những thuận lợi và thách thức của BR-VT, để toàn Đảng bộ và nhân dân tiếp tục đoàn kết, đồng lòng nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn hoàn thành những chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra. 

Cũng tại Hội nghị, ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

Tin mới hơn
Tin cũ hơn