Chi tiết tin

Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2021

Sáng nay (27/11), ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh để nghe Sở Tài chính báo cáo hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2021. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

IMG_7434.JPG
Toàn cảnh cuộc họp

Căn cứ tình hình thực tế trên thị trường, điều kiện kinh tế, xã hội của từng địa bàn và trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Tài chính đã xây dựng 2 phương án hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trong năm 2021. Theo Phương án 1, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 sẽ giữ nguyên theo hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 được quy định tại Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh. Phương án 2 là hệ số điều chỉnh giá đất tính bằng 80% giá đất thị trường trong dữ liệu đất đai do Sở Tài nguyên và Môi trường thuê đơn vị tư vấn khảo sát năm 2019 và giá đất cụ thể đã được UBND tỉnh phê duyệt trong 6 tháng đầu năm 2020. Tại cuộc họp, đa số thành viên tham dự họp thống nhất với Phương án 1, bởi hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 chỉ mới áp dụng trong khoảng thời gian ngắn (khoảng 04 tháng); việc giữ nguyên hệ số là phù hợp với tình hình kinh tế xã hội tại thời điểm hiện nay nhằm giảm bớt khó khăn cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai trong năm 2021.

Ngoài ra, Sở Tài chính cũng đề xuất cập nhật danh mục các tuyến đường mới trên địa bàn thành phố Bà Rịa tại 04 khu tái định cư mới hoàn thành vào phụ lục hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 (gồm: Phước Hưng, Long Tâm, Gò Cát, Kim Dinh); đồng thời căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất của các tuyến đường tương đồng để đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 cho các tuyến đường mới này.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ thống nhất với Phương án 1 theo đề xuất của Sở Tài chính như nêu trên. Tuy nhiên, Ông đề nghị Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2021, báo cáo UBND tỉnh.

*Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương liên quan đã nghe Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong qua trình thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh do DIC làm chủ đầu tư.

Nguyễn Hằng

Tin mới hơn
Tin cũ hơn