thông tin văn bản thông tin văn bản

THÔNG TIN HÀNH CHÍNH CÔNG THÔNG TIN HÀNH CHÍNH CÔNG

dịch vụ công mức độ 3 dịch vụ công mức độ 3

Liên kết site Liên kết site

Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  2588274
Nhất trí lập chức danh Tổng Thư ký Quốc hội (23/10/2014)

Theo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội là người đứng đầu Văn phòng Quốc hội nhưng không...

Kỳ họp thứ 8: Phải có giải pháp căn cơ phát triển KT-XH
Khái quát tình hình an ninh, chính trị, kinh tế toàn cầu và trong nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Quốc hội, Chính phủ phải có chủ trương, giải pháp căn cơ hơn trong giải quyết các vấn đề đặt ra đối với đất nước.
 
 • Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ lỗi của thiết bị lưu trữ USB  (23/10/2014 8:22 AM)
  Thực hiện theo Công văn 219/VNCERT-KTHT ngày 10/10/2014 về việc cảnh báo mất nguy cơ mất an toàn thông tin từ lỗi của USB của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngày 22/10/2014, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 533/STTTT-CNTT cảnh báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về nguy cơ mất an toàn thông tin từ lỗi của thiết bị lưu trữ USB.
   
 • Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Bà Rịa lần thứ 19 (mở rộng): Kinh tế phát triển ổn định  (23/10/2014 7:43 AM)
  Ngày 22-10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Bà Rịa khóa IV đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 19 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2014.
   
 •  

  Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

  Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ lỗi của thiết bị lưu trữ USB  (23/10/2014 8:22 AM)
  Thực hiện theo Công văn 219/VNCERT-KTHT ngày 10/10/2014 về việc cảnh báo mất nguy cơ mất an toàn thông tin từ lỗi của USB của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngày 22/10/2014, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 533/STTTT-CNTT cảnh báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về nguy cơ mất an toàn thông tin từ lỗi của thiết bị lưu trữ USB.
   
 • Thư viện video Thư viện video