Planets

Liên kết site Liên kết site

Số người truy cập Số người truy cập
Số lượt truy cập:  3546622
TP. Vũng Tàu quyết cưỡng chế tháo dỡ nhà không phép (27/03/2015)

Xây dựng nhà không phép trên bàn TP. Vũng Tàu từ đầu năm đến nay vẫn diễn biến phức tạp, trong đó nóng nhất vẫn là địa...

Kiểm tra việc cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ  (27/03/2015 7:54 AM)
UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Sở GD-ĐT, Sở Nội vụ, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố về việc tiếp tục triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra quản lý việc cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân.
 
  • Nhân sự mới  (19/03/2015)
  • TP. Vũng Tàu quyết cưỡng chế tháo dỡ nhà không phép  (27/03/2015 7:48 AM)
    Xây dựng nhà không phép trên bàn TP. Vũng Tàu từ đầu năm đến nay vẫn diễn biến phức tạp, trong đó nóng nhất vẫn là địa bàn các phường: Nguyễn An Ninh, 10, 11, 12.
     
  • Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

    Thư viện video Thư viện video