thông tin văn bản thông tin văn bản

THÔNG TIN HÀNH CHÍNH CÔNG THÔNG TIN HÀNH CHÍNH CÔNG

dịch vụ công mức độ 3 dịch vụ công mức độ 3

Liên kết site Liên kết site

Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  2358819
Hoạt động xuất khẩu: Doanh nghiệp FDI đóng vai trò chủ lực (29/08/2014)

Theo Sở Công thương, xuất khẩu 7 tháng đầu năm của các DN đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 997 triệu USD, tăng 7% và chiếm...

Tăng cường quản lý thông tin trên trang TTĐT và mạng xã hội
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.
 
 • Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Châu Đức: Nhận Huân chương Lao động hạng ba  (28/08/2014 8:22 AM)
  Trong Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) huyện Châu Đức đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.
   
 •  

  Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

  Tuyển dụng 23 vi trí, chức danh Công chức xã, phường thuộc Thành phố Bà Rịa  (21/08/2014 2:29 PM)
  Ngày 18 tháng 8 năm 2014 Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa có Thông báo số 561/TB-UBND v/v tuyển dụng Công chức xã, phường thuộc Thành phố Bà Rịa năm 2014 ban hành kem theo Quyết định 3177/QĐ-UBND, ngày 18/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa v/v phê duyệt nhu cầu tuyển dụng Công chức xã, phường thuộc Thành phố Bà Rịa năm 2014.
   
 • Thư viện video Thư viện video