thông tin văn bản thông tin văn bản

THÔNG TIN HÀNH CHÍNH CÔNG THÔNG TIN HÀNH CHÍNH CÔNG

dịch vụ công mức độ 3 dịch vụ công mức độ 3

Liên kết site Liên kết site

Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  2613863
TRỰC TIẾP: Quốc hội tiếp tục thảo luận tình hình kinh tế-xã hội (31/10/2014)

Ngày 31/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015. Buổi...

Thủ tướng: Kiểm soát chặt nợ công, quyết liệt xử lý nợ xấu
Các thành viên Chính phủ đã dành phần lớn thời gian thảo luận hình kinh tế- xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014, làm rõ nhiều vấn đề lớn nổi lên liên quan đến nợ công, cơ cấu thu chi ngân sách, nợ xấu và giải pháp kiểm soát để đạt được mục tiêu đến cuối năm 2015 nợ xấu chỉ còn 3%
 
 • Hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan Nhà nước  (29/10/2014 11:44 AM)
  Ngày 29 tháng 10 năm 2014 Sở Thông tin và Truyền thông(TT&TT) ban hành Công văn số 552 /STTTT-CNTT V/v hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan Nhà nước.
   
 • THÀNH ỦY VŨNG TÀU: Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Kết luận 57 và Kết luận 62 của Bộ Chính trị  (31/10/2014 7:49 AM)
  Chiều 30-10, Thành ủy Vũng Tàu đã sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Kết luận 57 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; về công tác dân tộc; về công tác tôn giáo” và Kết luận 62 về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội” của Bộ Chính trị (khóa X).
   
 •  

  Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

  Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ lỗi của thiết bị lưu trữ USB  (23/10/2014 8:22 AM)
  Thực hiện theo Công văn 219/VNCERT-KTHT ngày 10/10/2014 về việc cảnh báo mất nguy cơ mất an toàn thông tin từ lỗi của USB của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngày 22/10/2014, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 533/STTTT-CNTT cảnh báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về nguy cơ mất an toàn thông tin từ lỗi của thiết bị lưu trữ USB.
   
 • Thư viện video Thư viện video