PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định bãi bỏ các quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành liên quan đến đơn giá dịch vụ công ích đô thị do nội dung của các quyết định nêu trên không...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 7 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Theo đó có 6 quy...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ấp, khu phố, khu dân cư, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh. Theo đó, những loại tổ chức tự...

Đọc tiếp »

Hàng loạt chính sách mới của Chính phủ và các Bộ ngành sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 06/2018 như: Những nhóm ngành nghề nông thôn được hỗ trợ phát triển; Hỗ trợ đến 90% phí bảo hiểm nông nghiệp...

Đọc tiếp »