Chế độ chính sách - Bà Rịa Vũng Tàu Portal

PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Quy định mức chi, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định mức thu, nộp và quản...

Đọc tiếp »

Tăng mức trợ cấp cho người có công; điều chỉnh mức trợ cấp với cán bộ xã già yếu nghỉ việc; trường mầm non quốc tế được nhận trẻ dưới 5 tuổi … là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng...

Đọc tiếp »

Tăng lương hưu, trợ cấp; Tăng lương cơ sở; Quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm sữa tươi nguyên liệu; Thống nhất giá khám chữa bệnh BHYT; Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp;… là...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định bãi bỏ các quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành liên quan đến đơn giá dịch vụ công ích đô thị do nội dung của các quyết định nêu trên không...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 7 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -...

Đọc tiếp »