PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý các khu xử lý chất thải tập trung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều. Nghị định này quy định...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó, điều kiện chung để thực hiện tách thửa là thửa đất đã được...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Từ ngày 01/10/2017, chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu được thực hiện theo quy định tại Thông tư 81/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.   ...

Đọc tiếp »