CHẾ ĐỘ - CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ - CHÍNH SÁCH

Để thắt chặt hơn sự quản lý cũng như tạo ra cơ chế có đủ sức răn đe đối với các tổ chức, cá nhân, ngày 03/4/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định 33/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm...

Đọc tiếp »

Ngày 04/04/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Nghị định này quy định về điều kiện kinh doanh, sử dụng, khảo nghiệm, chứng nhận, kiểm...

Đọc tiếp »

Ngày 05/04/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2017/NĐ-CP về quản lý sản xuất, kinh doanh muối; Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/05/2017. Một trong những nội dung quan...

Đọc tiếp »

Quy định về chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng; Quy chế tuyển sinh trung cấp, cao đẳng; tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; quy định công tác tuyển...

Đọc tiếp »

Chế độ tiền lương, phụ cấp đối với công nhân, viên chức quốc phòng; Truy thu tiền đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động, người sử dụng lao động thuộc Bộ Quốc phòng; quy định rút tiền từ ngân...

Đọc tiếp »