PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Trong tháng 02/2018, một số chính sách quan trọng sẽ có hiệu lực như: Quy định về chữ ký số trên văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước; Thay đổi yêu cầu tỷ lệ bắt buộc sử dụng vật liệu xây không...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành các quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành. Lý do bãi bỏ là vì các quy định này không còn phù hợp với các quy định...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành quy định biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về một số...

Đọc tiếp »

Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo. Theo đó, mức thu phí thăm...

Đọc tiếp »

Trong tháng 01/2018, 10 văn bản luật và nhiều chính sách mới về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông,… bắt đầu có hiệu lực thi hành. 10 luật có...

Đọc tiếp »
Tin bài khác