Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
3 cơ sở nuôi cá lồng bè tại xã Long Sơn đã chấm dứt hoạt động
09:24 | 30/10/2012 Print   E-mail    

UBND tỉnh vừa giao trách nhiệm cho Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan của tỉnh và UBND TP.Vũng Tàu theo dõi, kiểm tra việc chấp hành chấm dứt hoạt động của 3 công ty nuôi cá lồng bè có vốn đầu tư nước ngoài tại khu vực sông Chà Và, xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu) theo đúng quy định và tham mưu UBND tỉnh xử lý nếu xảy ra vi phạm.

Trước đó, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 3 dự án nuôi cá lồng bè tại khu vực sông Chà Và của các công ty: TNHH thủy sản Sơn Thị, Công ty TNHH Thủy sản Đông Cảng và Công ty TNHH thủy sản Đạt Sanh đã hết thời hạn hoạt động.

Theo Báo BRVT