BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
Đến cuối năm 2016: 75% lượt người lao động và 95% người sử dụng lao động được tuyên truyền pháp luật
08:21 | 02/11/2012 Print   E-mail    

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”, giai đoạn 2013-2016.

Mục tiêu của đề án là tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và người sử dụng lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định tại các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Phấn đấu đến cuối năm 2016, có 95% người sử dụng lao động, 75% người lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động. Bình quân mỗi năm có hơn 80.000 lượt người lao động và người sử dụng lao động được tuyên truyền pháp luật. Tổng kinh phí thực hiện đề án là 1,2 tỷ đồng.

Theo Báo BRVT