BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
54 thí sinh thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên
08:01 | 05/11/2012 Print   E-mail    

Sáng 4-11, tại trường Đại học Bà Rịa- Vũng Tàu, UBND tỉnh đã tổ chức lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên và tương đương năm 2011-2012.

Tham gia kỳ thi lần này có 54 thí sinh (TS) đến từ các sở, ban ngành, đơn vị, trung tâm trực thuộc trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 30 TS dự thi chuyên viên, 11 TS dự thi kiểm soát viên thị trường, 5 TS thi kiểm lâm viên, 5TS thi kiểm toán viên và 3 TS thi cán sự.

Các TS phải 4 dự thi 4 môn thi bắt buộc gồm: tin học, ngoại ngữ, kiến thức chung và chuyên môn nghiệp vụ.

Theo Báo BRVT