BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
Đẩy mạnh việc ứng dụng phần mềm “một cửa” trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính
08:15 | 27/11/2012 Print   E-mail    

UBND tỉnh đã có công văn gửi Sở Nội vụ, Sở Thông tin - Truyền thông và UBND các huyện, thành phố về việc ứng dụng phần mềm “một cửa” trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cấp huyện, xã.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo quyết liệt, tổ chức ứng dụng có hiệu quả và tham gia tích cực vào việc vận hành phần mềm một cửa ở cấp huyện; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc vận hành tốt phần mềm một cửa cấp xã; Xử lý và chỉ đạo cấp dưới xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vận hành không tốt, không toàn diện hệ thống theo quy định; UBND các xã, phường, thị trấn bố trí ổn định cán bộ quản trị mạng ở cấp xã theo dõi quản trị hệ thống liên tục, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thường xuyên phối hợp và hỗ trợ kỹ thuật cho cán bộ quản trị mạng cấp xã, có kế hoạch tổ chức đào tạo hoặc cử đi đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ thuật tin học cho đội ngũ cán bộ quản trị mạng cấp huyện, cấp xã để quản trị tốt hệ thống mạng và các ứng dụng triển khai.

Theo thông tin từ UBND tỉnh, thời gian qua, một số lãnh đạo UBND cấp xã chưa quan tâm đúng mức, chưa thường xuyên tham gia vận hành hệ thống phần mềm “một cửa”, cập nhật số liệu không đầy đủ, không kịp thời; Chưa có những văn bản, quy định xử lý đối với tập thể và cá nhân chưa tích cực vận hành hệ thống; Trình độ tin học của cán bộ công chức cấp xã không đồng đều nên chưa tiếp thu đầy đủ những kiến thức và kỹ năng cần thiết để vận hành phần mềm ứng dụng; Quản trị mạng của một số đơn vị chưa bố trí ổn định và trình độ còn hạn chế nên khó khắc phục kịp thời các sự cố của hệ thống, thậm chí đối với các sự cố hư hỏng nhẹ.

Theo Báo BRVT.