BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
Chi nhánh Agribank Xuyên Mộc: Cho vay vốn hộ sản xuất chiếm 94% tổng dư nợ
08:17 | 27/11/2012 Print   E-mail    

Đến nay, dư nợ cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Xuyên Mộc hơn 879 tỷ đồng/9.816 món vay, trong đó dư nợ cho vay hộ sản xuất và cá nhân hơn 827 tỷ đồng/9.781 món vay, chiếm 94% tổng dư nợ; cho doanh nghiệp vay 51,6 tỷ đồng/35 doanh nghiệp, chiếm 6% tổng dư nợ. Đối với việc cung ứng vốn tín dụng cho sản xuất nông nghiệp - nông thôn, số dư nợ cho vay hơn 663 tỷ đồng, gồm: chi phí sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp 473 tỷ đồng, cho vay các lĩnh vực khác phục vụ phát triển nông nghiệp-nông thôn hơn 200 tỷ đồng.

Theo Báo BRVT.