Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
UBND tỉnh giao ban xây dựng cơ bản tháng 3 năm 2017
12:58 | 17/03/2017 Print   E-mail    

Sáng 16-3, ông Nguyễn Văn Trình – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban công tác xây dựng cơ bản tháng 3, với các sở, ngành, địa phương.

Tổng nguồn vốn ngân sách trong kế hoạch vốn 2017 các dự án tỉnh quản lý gần 4.364 tỷ đồng. Trong đó, tổng vốn ngân sách tỉnh là 4.216 tỷ đồng, bố trí cho 429 dự án; 77 dự án đã hoàn thành, 124 dự án chuyển tiếp, 38 dự án khởi công mới, 149 dự án chuẩn bị đầu tư; vốn Trung ương đầu tư theo các chương trình mục tiêu là 43 tỷ đồng; và vốn ODA là 104 tỷ đồng, phân bổ cho 3 dự án: công trình bảo vệ bờ biển Lộc An, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại Lộc An, dự án thu gom và xử lý thoát nước TP.Bà Rịa.

Việc giải ngân vốn 2 tháng đầu năm cơ bản đạt yêu cầu. Cụ thể, tính đến ngày 24-2-2017, giá trị giải ngân vốn tỉnh quản lý là 951 tỷ đồng, đạt 21% tổng kế hoạch vốn 2017. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh là 951 tỷ đồng, đạt 22% kế hoạch; các nguồn vốn Trung ương đầu tư theo các chương trình mục tiêu, vốn ODA chưa giải ngân do UBND tỉnh mới thông báo kế hoạch vốn ngày 17-2-2017.

Về tình hình triển khai các dự án trong danh mục khởi công mới, theo kế hoạch 2017 bố trí khởi công xây dựng mới 22 công trình và 16 dự án bố trí vốn bồi thường giải phóng mặt bằng. Đến hết tháng 2-2017, có 1 dự án đang tổ chức đấu thầu gồm: Trường Tiểu học Bình Minh -Tp.Vũng Tàu, các dự án bố trí vốn thực hiện công tác xây dựng mới còn lại đang triển khai lập thiết kế kỹ thuật thi công – tổng dự toán.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Trong quá trình triển khai các dự án xây dựng cơ bản, Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh vai trò mấu chốt của công tác GPMB và chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung xây dựng các cơ chế chính sách, đơn giá phù hợp để làm cơ sở triển khai dự án; đồng thời, các địa phương cần tích cực vào cuộc, giải quyết dứt điểm, đúng quy định công tác GPMB.

Nguồn brt.vn