Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Phê duyệt nhiệm vụ phát triển nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi và bún Long Kiên trong năm 2017
09:06 | 21/04/2017 Print   E-mail    

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành các văn bản phê duyệt nhiệm vụ năm 2017 để thực hiện Dự án phát triển nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi, huyện Long Điền và Dự án phát triển nghề truyền thống bún Long Kiên, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa trong năm 2017.

Đối với Dự án phát triển nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi, trong năm 2017 Ngân sách tỉnh sẽ chi hỗ trợ 30% chi phí (khoảng 1,48 tỷ đồng) để hỗ trợ cho 52 hộ sản xuất bánh tráng tại xã An Ngãi, huyện Long Điền đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất, sân phơi và các thiết bị, dụng cụ đáp ứng nhu cầu sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm; đồng thời góp phần tăng thu nhập, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp, xây dựng - Thương mại, dịch vụ - Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch.

Đối với Dự án phát triển nghề truyền thống bún Long Kiên, trong năm 2017 Ngân sách tỉnh sẽ chi hỗ trợ 40% chi phí (khoảng 1,55 tỷ đồng) để hỗ trợ cho 10 hộ sản xuất bún thuộc Khu phố 6, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa đầu tư xây dựng công nghệ xử lý nước thải bằng bể BASTAF nhằm giảm thiểu tác động gây ô nhiễm môi trường, qua đó xây dựng mô hình xử lý nước thải phù hợp với điều kiện sản xuất của từng hộ tại địa phương.

Được biết, các Dự án phát triển nghề truyền thống là những dự án “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, được thực hiện theo chính sách khuyến khích và phát triển ngành nghề nông thôn với mục đích bảo tồn, phát triển các làng nghề truyền thống của tỉnh, kết hợp kinh nghiệm kỹ thuật truyền thống với cải tiến dây chuyền các công đoạn sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần ổn định đời sống người dân, xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch. Ngoài nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi, nghề truyền thống bún Long Kiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn có nghề truyền thống rượu Hòa Long, nghề truyền thống bánh hỏi An Nhứt.

Cổng TTĐT (Nguồn: các Quyết định 842/QĐ-UBND, 843/QĐ-UBND)