Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 và các năm tiếp theo
10:05 | 18/06/2017 Print   E-mail    

Ngày 15/6 vừa qua, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 và các năm tiếp theo. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 2302/BYT-AIDS và định kỳ báo cáo kết quả về Bộ Y tế theo quy định.

Theo đánh giá của Bộ Y tế (tại công văn 2302/BYT-AIDS), truyền thông là một trong những biện pháp chủ yếu trong phòng, chống HIV/AIDS. Không chỉ nâng cao nhận thức của người dân về HIV, giảm sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, truyền thông còn kết nối và thúc đẩy các dịch vụ về dự phòng, chăm sóc và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS, góp phần nâng cao trách nhiệm và sự quan tâm của xã hội vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS, kiểm soát sự gia tăng dịch HIV/AIDS ở Việt Nam trong nhiều năm qua.

Trước tình hình viện trợ quốc tế cho phòng, chống HIV/AIDS bị cắt giảm, nguồn lực trong nước còn hạn chế dẫn đến các hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS gặp nhiều khó khăn, Bộ Y tế đã đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường triển khai công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới nhằm tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hướng đến mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020 (90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm của bản thân; 90% người chân đoán nhiễm HIV được điều trị ARV; 90% người nhiễm HIV điều trị ARV có tải lượng virus dưới ngưỡng lây truyền), tiến tới kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam.

Để thực hiện mục tiêu trên, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường truyền thông vận động nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của các cấp chính quyền và nhân dân trong việc xây dựng, phổ biến và thực thi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống HIV/AIDS; đa dạng hóa các hình thức và đổi mới phương thức thực hiện hoạt động truyền thông giúp nâng cao nhận thức cộng đồng, chống kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS; quảng bá các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS, thúc đẩy mọi người chủ động phòng, chống HIV/AIDS; nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông cho đội ngũcán bộ làm công tác phòng, chống HIV/AIDS; huy động các nguồn lực đầu tư cho công tác phòng, chống HIV/AIDS nhất là nguồn kinh phí địa phương, các đơn vị và doanh nghiệp và lồng ghép các hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS vào các chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe khác.

Hoạt động truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS là cần thiết cho mọi đối tượng, tuy nhiên cần tập trung vào các đối tượng đặc biệt sau: người nghiện ma túy, người nhiễm HIV, người có quan hệ tình dục đồng giới, người bán dâm, mua dâm và người có quan hệ tình dục với các đối tượng trên. Ngoài ra, các đối tượng là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (bao gồm phụ nữ mang thai), gia đình có người nhiễm HIV, người sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người thuộc nhóm người di biến động và lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương các cấp cũng cần được quan tâm, tiếp cận với các thông tin tuyên truyền.

Trong các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức người dân, Bộ Y tế đề nghị cần có các hoạt động cụ thể như: tổ chức sản xuất và phổ biến các tin, bài, chương trình, chuyên đề về phòng, chống HIV/AIDS; sử dụng các trang thông tin điện tử của hệ thống ngành y tế và các cơ quan đơn vị như một kênh thông tin chính thức cung cấp tin tức, kiến thức và tài liệu, mở rộng truyền thông phòng, chống HIV/AIDS qua các mạng xã hội (Facebook, Fanpage....); định hướng và cung cấp thông tin thông qua tổ chức gặp mặt báo chí/họp báo, giao ban, tập huấn hoặc gửi thông tin trực tiếp tới các phóng viên; chuyển các tài liệu truyền thông cho các cơ sở cung cấp dịch vụ, các tuyên truyền viên, cộng tác viên truyền thông phòng, chống HIV/AIDS để phân phối cho các đối tượng đích… Đối với nhóm người có hành vi nguy cơ cao và người nhiễm HIV, cần tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông về lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV định kỳ, can thiệp giảm hại (sử dụng bơm kim tiêm sạch, bao cao su, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế) đồng thời xây dựng các chiến dịch truyền thông kết hợp với cung cấp dịch vụ tư vấn xét nghiệm cho vùng núi, vùng sâu, vùng xa; quảng bá dịch vụ điều trị ARV, lợi ích của việc điều trị ngay khi phát hiện nhiễm HIV qua các kênh đại chúng, website, mạng xã hội...

Cổng TTĐT BR-VT (Nguồn: công văn 5478/UBND-VP, công văn 2302/BYT-AIDS)