Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3016/QĐ-UBND ngày 15/11/2010
06:34 | 14/07/2017 Print   E-mail    

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3016/QĐ-UBND ngày 15/11/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch giải trí Biển Lộc An tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Doanh nghiệp Tư nhân Lộc An là chủ đầu tư có trách nhiệm nộp lại Quyết định, hồ sơ (kèm theo bản vẽ quy hoạch) nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch giải trí Biển Lộc An tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ; đồng thời, liên hệ Sở Xây dựng để giải quyết các thủ tục liên quan.

UBND huyện Đất Đỏ có trách nhiệm tổ chức công bố công khai việc hủy bỏ Quyết định 3016/QĐ-UBND ngày 15/11/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để người dân khu vực được biết và thực hiện.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(Nguồn: Quyết định số 1902/QĐ-UBND)