Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Bãi bỏ Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2011
06:35 | 14/07/2017 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định (quy phạm pháp luật) số 17/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2017 bãi bỏ Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng-an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Lý do bãi bỏ: Các nội dung quy định tại Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND không còn phù hợp với quy định tại Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2017.

(Nguồn: Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND)