Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Thu hồi, hủy bỏ các văn bản liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái đảo Lộc An
06:00 | 17/07/2017 Print   E-mail    

UBND tỉnh vừa ban hành các văn bản để thu hồi, hủy bỏ các văn bản liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái đảo Lộc An tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, bao gồm:

1. Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3444/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái đảo Lộc An tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ.

2. Thu hồi và hủy bỏ văn bản số 6880/UBND-VP ngày 12/10/2010 và văn bản số 3776/UBND-VP ngày 14/7/2011 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận địa điểm để khảo sát, lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 và dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái đảo Lộc An và dự án bổ sung tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ.

Việc thu hồi, hủy bỏ các văn bản nêu trên là do trước đó UBND tỉnh đã có văn bản số 2751/UBND-VP ngày 26/4/2016 chấm dứt hiệu lực chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái đảo Lộc An và dự án bổ sung tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ.

Việc quản lý đầu tư xây dựng tại khu vực này, khi chưa có quy hoạch chi tiết được duyệt, được thực hiện theo Quy hoạch chung xã Lộc An, huyện Đất Đỏ năm 2010-2020 tỷ lệ 1/5000 được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1427/QĐ-UB ngày 25/7/2012.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tín Thành là chủ đầu tư có trách nhiệm nộp lại các quyết định, văn bản và toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái đảo Lộc An tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ (kèm theo bản vẽ), và liên hệ Sở Xây dựng để giải quyết các thủ tục liên quan.

UBND huyện Đất Đỏ được giao trách nhiệm tổ chức công bố công khai việc hủy bỏ Quyết định 3444/QĐ-UBND ngày 19/10/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để người dân khu vực được biết và thực hiện.

Cổng TTĐT BR-VT
(Nguồn: Quyết định 1909/QĐ-UBND;
văn bản 6384/UBND-VP;
văn bản 2751/UBND-VP;
Tờ trình 114/TTr-SXD)