Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Công bố TTHC đã được chuẩn hóa và TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
10:30 | 11/08/2017 Print   E-mail    

Ngày 2/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 2151/QĐ-UBND về việc Công bố TTHC đã được chuẩn hóa và TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Theo đó, có 02 TTHC được chuẩn hóa và 03 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Xem chi tiết tại đây!

Cổng TTĐT BR-VT