Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Thu hồi, hủy bỏ một số quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
11:14 | 11/09/2017 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành một số quyết định thu hồi, hủy bỏ các quyết định trước đó của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến các dự án đầu tư, đất đai. Bao gồm:

Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 10583/QĐ-UB ngày 31/10/2003 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư đường Tóc Tiên - Suối Nghệ, huyện Tân Thành.

Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 thu hồi, huỷ bỏ Quyết định số 7900/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2004 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thu hồi 51.673,5m2 đất tại xã Châu Pha, huyện Tân Thành và giao toàn bộ đất trên cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Thành để xây dựng đường Tóc Tiên – Suối Nghệ.

Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 thu hồi và hủy bỏ các Quyết định số: 4250/QĐ-UB, 4251/QĐ-UB, 4270/QĐ-UB, 4271/QĐ-UB, 4277/QĐ-UB, 4278/QĐ-UB ngày 29 tháng 6 năm 2004 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc giao đất cho 06 hộ gia đình, cá nhân và các Quyết định số: 1566/QĐ-UBND, 1567/QĐ-UBND, 1568/QĐ-UBND, 1569/QĐ-UBND, 1570/QĐ-UBND, 1571/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định giao đất của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 hủy bỏ Quyết định 687/QĐ-UBND ngày 25/3/2013 của UBND tỉnh BR-VT về phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu du lịch Saigon Times tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.

- Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 thu hồi, hủy bỏ quyết định 4123/QĐ-UBND ngày 31/10/2005 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Long Hải 3, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT