Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Từ ngày 25/9/2017, chính thức chuyển giao chức năng, nhiệm vụ kiểm soát TTHC cấp tỉnh, cấp huyện
11:13 | 09/10/2017 Print   E-mail    

Thực hiện Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 08/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định có liên quan tới kiểm soát soát thủ tục hành chính (TTHC). Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2702/QĐ-UBND về việc chuyển giao chức năng nhiệm vụ kiểm soát TTHC cấp tỉnh, cấp huyện.

Theo đó, Kể từ ngày 25/9/2017, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ kiểm soát TTHC từ Sở Tư pháp về Văn phòng UBND tỉnh; từ Phòng Tư pháp các huyện, thành phố về Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố.

Cổng TTĐT BR-VT (Nguồn Quyết định số 2702/QĐ-UBND)

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn