Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc tiếp nhận và giải quyết một số thủ tục hành chính
10:31 | 09/10/2017 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong việc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực y tế; đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký lập hộ kinh doanh năm 2017.

Mục đích của việc khảo sát nhằm giúp các cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng cung ứng các dịch vụ hành chính công và nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn. Việc khảo sát cũng nhằm giúp UBND tỉnh có thêm thông tin để đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.

Nội dung khảo sát là các yếu tố đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước tạo nên chất lượng của một dịch vụ hành chính do cơ quan hành chính nhà nước cung cấp; bao gồm: sự tiếp cận dịch vụ, thủ tục hành chính, sự phục vụ của công chức, kết quả giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước.

Phương pháp khảo sát là phát phiếu trực tiếp đến người dân, tổ chức đã thực hiện giải quyết TTHC ở các lĩnh vực nêu trên theo danh sách các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp. Tùy theo loại TTHC, việc khảo sát sẽ được thực hiện trên một phạm vi, số lượng nhất định thuộc đối tượng cần khảo sát. Đối với các TTHC về Y tế, đối tượng khảo sát là Bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân đang điều trị (hoặc đã xuất viện) tại các Bệnh viện hoặc Trung tâm Y tế của các huyện, thành phố. Đối với TTHC đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (3 trong 1) tại cấp xã, việc khảo sát sẽ được thực hiện với nhóm đối tượng là công dân đã thực hiện TTHC này tại cấp xã năm 2016 và 06 tháng đầu năm 2017 (mỗi đơn vị cấp huyện chọn 4 đơn vị cấp xã). Về thủ tục Đăng ký lập hộ kinh doanh, đối tượng khảo sát là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã tiến hành TTHC này trong năm 2016 và 06 tháng đầu năm 2017.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(nguồn: Kế hoạch 104/KH-UBND)