Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Thực hiện Nghị quyết số 43/2017/QH14 của Quốc Hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách Pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020
10:28 | 11/10/2017 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc Hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách Pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Việc triển khai Kế hoạch này nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao năng lực và chất lượng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; nâng cao nhận thức, thực hành đúng về an toàn thực phẩm của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và của người tiêu dùng; tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm, hạn chế các bệnh truyền qua thực phẩm; nâng cao năng lực hệ thống kiểm nghiệm bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm; quy hoạch, phát triển các vùng nuôi trồng nông, lâm, thủy sản an toàn thực phẩm, ứng dụng phát triển nông nghiệp công nghệ cao; kiểm soát chặt chẽ chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm tại tất cả các khâu sản xuất, chế biến, kinh doanh.

Kế hoạch đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu đến năm 2020 như: 96% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được kiểm tra, chứng nhận đáp ứng quy định về điều kiện an toàn thực phẩm; 90% bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống, nước uống đóng chai, nước đá đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm; 100% các chợ loại 1, siêu thị đạt điều kiện an toàn thực phẩm; 100% các chợ huyện, chợ thuộc các xã nông thôn mới kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; xây dựng 60 cơ sở kinh doanh thực phẩm đạt tiêu chí được công nhận cửa hàng bảo đảm an toàn thực phẩm tại tất cả các huyện, thành phố; 100% các xã nông thôn mới đạt tiêu chí an toàn thực phẩm;…

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Kế hoạch đề ra 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, bao gồm: (1) rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, khắc phục tình trạng chồng chéo, không rõ trách nhiệm trong phân công quản lý an toàn thực phẩm; (2) kiện toàn cơ bản bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm các cấp theo hướng tập trung đầu mối, rõ trách nhiệm, tăng cường hiệu lực, hiệu quả; (3) phấn đấu giảm số vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người, có lộ trình và giải pháp giải quyết dứt điểm các vấn đề yếu kém; (4) hoàn thiện chính sách về đầu tư cư sở hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh đồng bộ; (5) đẩy mạnh quản lý an toàn thực phẩm dựa trên phân tích nguy cơ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm; (6) Bố trí ngân sách cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; (7) tăng cường công tác giáo dục truyền thông; (8) đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ.

Cơ chế thông tin cũng được nêu trong Kế hoạch. Theo đó, các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin về an toàn thực phẩm, về các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vi phạm an toàn thực phẩm để công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng; công khai đường dây nóng của các cơ quan quản lý các cấp để tiếp nhận phản ánh của nhân dân về các hành vi vi phạm; khuyến khích và khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin chính xác và có giá trị phục vụ công tác quản lý an toàn thực phẩm.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(Nguồn: Kế hoạch 107/KH-UBND)

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn