Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Chấm dứt chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án Khai thác vật liệu san lấp xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc
03:46 | 01/11/2017 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chấm dứt hiệu lực pháp lý Văn bản số 1517/UBND-VP ngày 23/03/2010 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu Hoàng Minh nghiên cứu, khảo sát lập dự án đầu tư Khai thác vật liệu san lấp tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc.

Ủy ban nhân tỉnh giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Xuyên Mộc phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, xử lý các thủ tục đầu tư có liên quan thuộc lĩnh vực quản lý của ngành;

Ủy ban nhân tỉnh cũng giao UBND huyện Xuyên Mộc thực hiện thông báo việc chấm dứt hiệu lực pháp lý của văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nêu trên và thực hiện rà soát, công bố quy hoạch của khu đất sau khi chấm dứt chủ trương đầu tư dự án cho người dân trong khu vực dự án đúng theo quy định.

Lý do chấm dứt: từ khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2010 nhưng đến nay Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu Hoàng Minh vẫn chưa hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư để triển khai xây dựng; Dự án thuộc diện chậm triển khai. Công ty không có văn bản báo cáo tình hình thực hiện dự án theo quy định.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(nguồn CV số 10569/UBND-VP, CV 2220/SKHĐT-ĐTKT)

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn