Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Nam Hải tại xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành
03:48 | 01/11/2017 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Nam Hải tại xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành do Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất và Xây dựng Nam Hải làm chủ đầu tư.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 49121000327 ngày 20/4/2011 của UBND tỉnh cấp Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất và Xây dựng Nam Hải đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Nam Hải tại xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành theo quy định của pháp luật về đầu tư; đồng thời giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tân Thành phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, xử lý các thủ tục đầu tư có liên quan thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao UBND huyện Tân Thành thực hiện thông báo việc chấm dứt hoạt động dự án nêu trên và thực hiện rà soát, công bố quy hoạch của khu đất sau khi chấm dứt hoạt động dự án cho người dân trong khu vực dự án đúng theo quy định.

Lý do chấm dứt: Từ khi được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2011 nhưng đến nay nhà đầu tư vẫn chưa hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư như: thủ tục đất đai, giấy phép xây dựng và không có báo cáo tiến độ thực hiện dự án theo quy định; dự án thuộc diện chậm triển khai so với quy định trong giấy chứng nhận đầu tư.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(nguồn CV số 10518/UBND-VP, CV 2117/SKHĐT-ĐTKT)

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn