Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Đặt hàng đào tạo nghề trình đô cao đẳng thực hiện Đề án đào tạo nguồn nhân lực các ngành công nghiệp hỗ trợ.
01:31 | 12/11/2017 Print   E-mail    

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa phê duyệt hình thức đặt hàng đào tạo nghề trình độ cao đẳng thực hiện Đề án đào tạo nguồn nhân lực các ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, Tỉnh đặt hàng cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu đào tạo 100 chỉ tiêu nghề Chế tạo khuôn mẫu. Thời gian đào tạo 03 năm (từ năm 2017 đến năm 2020). Chi phí hỗ trợ cho 01 sinh viên mỗi năm học là 12.485.000 đồng. Chính sách hỗ trợ: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% chi phí đào tạo, người học đóng góp 30% chi phí đào tạo.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(Nguồn: Quyết định 3225/QĐ-UBND)