Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế
01:35 | 12/11/2017 Print   E-mail    

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định công nhận 33 xã, phường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Trong đó, thành phố Vũng Tàu có các phường: 1, 3, 4, 8, Thắng Nhất, Thắng Tam và xã Long Sơn; Thành phố Bà Rịa có các xã: Long Phước, Hòa Long, Tân Hưng và các phường: Long Hương, Phước Nguyên, Phước Trung; Huyện Tân Thành có các xã Châu Pha, Mỹ Xuân, Tân Hòa và Tân Phước; Huyện Châu Đức có các xã Bình Giã, Xuân Sơn, Suối Nghệ, Quảng Thành, Bình Ba và Kim Long; Huyện Đất Đỏ có các xã: Phước Hưng, Long Mỹ, Láng Dài, Phước Hội và Long Tân; Huyện Long Điền có xã An Ngãi; Huyện Xuyên Mộc có các xã: Bình Châu, Bưng Riềng, Hòa Hội và Xuyên Mộc.

Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020 được Bộ Y tế ban hành theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014. Theo đó, việc đánh giá y tế xã được thực hiện trên 10 tiêu chí như sau: (1) Chỉ đạo, điều hành công tác chăm sóc sức khỏe; (2) Nhân lực y tế; (3) Cơ sở hạ tầng trạm y tế xã; (4) Trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác; (5) Kế hoạch – Tài chính; (6) Y tế dự phòng, Phòng, chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; (7) Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền; (8) Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em; (9) Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; (10) Truyền thông – Giáo dục sức khỏe. Tổng điểm tối đa là 100, xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế nếu đáp ứng đầy đủ 3 yêu cầu là: đạt từ 80% tổng điểm trở lên; không bị “điểm liệt”; số điểm trong mỗi tiêu chí phải đạt từ 50% số điểm của tiêu chí đó trở lên. Việc đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã được thực hiện hằng năm. Xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế có thời hạn trong vòng 3 năm. Nếu các năm tiếp theo không đạt Bộ tiêu chí thì phải rút danh hiệu đã công nhận.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(nguồn: Quyết định số 4667/QĐ-BYT;
Quyết định 3226/QĐ-UBND)