Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Môi trường Xanh Bảo Ngọc thực hiện đầu tư dự án Kho Bãi Logistics
02:50 | 14/11/2017 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Môi trường Xanh Bảo Ngọc thực hiện đầu tư dự án Kho Bãi Logistics Bảo Ngọc tại Xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Diện tích đất sử dụng khoảng 147.900m2, với tổng vốn đầu tư của dự án khoảng hơn 276 tỷ đồng.

Quy mô dự án là Bãi chứa container và cho thuê kho, hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông, hệ thống cấp nước, thoát nước xử lý môi trường và cây xanh.

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư dự kiến trong khoảng thời gian 12 tháng (kể từ ngày UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư). Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy CNQSD đất.

Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện thủ tục ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định; bố trí đủ vốn để thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết, báo cáo tiến độ triển khai xây dựng dự án và vốn thực hiện dự án theo định kỳ hàng tháng, quý, năm gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải theo quy định.

Ngoài việc bắt buộc triển khai thực hiện đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định hiện hành của Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng cháy chữa cháy và các quy định pháp luật khác có liên quan, Nhà đầu tư được yêu cầu phải thực hiện thỏa thuận nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực dự án theo quy định của Luật Đất đai, đồng thời tự đầu tư hạ tầng kỹ thuật để kết nối với dự án phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dự án sẽ chấm dứt hoạt động theo quy định nếu Nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết và các quy định của pháp luật.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(Nguồn: Quyết định 3243/QĐ-UBND)