Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Thu hồi chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở và Dịch vụ cho thuê tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành
03:01 | 05/12/2017 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản thu hồi chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở và Dịch vụ cho thuê tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành do Công ty TNHH Minh Hùng triển khai thực hiện.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi và chấm dứt hiệu lực văn bản số 2232/UB.VP ngày 15/5/2003 của UBND tỉnh về việc chấp thuận Công ty TNHH Minh Hùng nghiên cứu, lập dự án đầu tư xây dựng tổ hợp công trình dịch vụ cho thuê. Mọi chi phí chuân bị đầu tư phát sinh (nếu có) liên quan đến dự án, Công ty TNHH Minh Hùng tự chịu trách nhiệm.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát lại các thủ tục đất đai của Dự án, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định Luật Đất đai.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Tân Thành và các đơn vị có liên quan tổ chức thu hồi hoặc trình UBND tỉnh thu hồi các văn bản liên quan đến quá trình triển khai thủ tục thực hiện dự án nêu trên; đồng thời, UBND huyện Tân Thành có trách nhiệm thực hiện công bố thu hồi chủ trương dự án nêu trên cho người dân trong vùng Dự án được biết và định hướng quy hoạch của khu đất sau khi thu hồi Dự án.

Lý do thu hồi: Kể từ khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (năm 2003), Công ty chưa hoàn chỉnh thủ tục chuẩn bị đầu tư và thi công các hạng mục của dự án theo tiến độ phê duyệt, không báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện dự án cho cơ quan quản lý nhà nước. Dự án chậm triển khai theo quy định.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT

(Nguồn: CV 11770/UBND-VP; CV 3269/SXD-QLN)