Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mở rộng quy mô sản xuất sợi Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam
08:56 | 08/02/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định chấp thuận cho Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam đầu tư dự án mở rộng quy mô sản xuất sợi Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam tại Cụm Công nghiệp Ngãi Giao, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Diện tích sử dụng đất khoảng 1,5 ha (nằm trong khuôn viên 30 ha của Cụm Công nghiệp Ngãi Giao), tổng vốn đầu tư của dự án hơn 387 tỷ đồng. Mục tiêu và quy mô dự án là sản xuất sợi với công suất thiết kế 12.200 tấn/năm.

Thời hạn hoạt động của dự án là 40 (bốn mươi) năm, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu. Dự kiến khoảng quý III/2018 sẽ vận hành sản xuất, cung cấp sản phẩm ra thị trường.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường, các cam kết của Việt Nam trong WTO; tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ và an toàn lao dộng theo các quy định của Nhà nước Việt Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam. Đối với lĩnh vực hoạt động có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, Ủy ban nhân tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc ký quỹ đầu tư theo quy định; mật độ xây dựng Dự án phải đảm bảo phù hợp theo Quy hoạch chi tiết 1/500 cụm làng nghề - tiêu thủ công nghiệp thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; căn cứ vào loại hình và quy mô dự án đầu tư nhận diện, dự báo một cách đầy đủ và đề ra các giải pháp khả thi nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực có thể phát sinh thông qua hình thức thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án theo quy định; báo cáo tình hình thực hiện dự án định kỳ hàng tháng, quý, năm theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Dự án sẽ chấm dứt hoạt động theo quy định nếu Nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết và các quy định của pháp luật; trừ trường hợp được cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư chấp thuận tạm ngừng hoặc giản tiến độ đầu tư theo quy định.

Được biết, năm 2013 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam (thay đổi lần thứ 5) với loại hình sản xuất sợi, vải và các sản phẩm dệt tại Cụm công nghiệp Ngãi Giao, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đến thời điểm xin mở rộng đầu tư, Công ty đã đưa vào hoạt động 8 xưởng sợi, 01 xưởng dệt và một số nhà kho với tổng diện tích là 13,7ha nằm trong khuôn viên 30ha của Cụm Công nghiệp Ngãi Giao.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(Nguồn: QĐ 255/QĐ-UBND và CV 1976/SKHĐT - ĐKKT)