Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh bắt buộc cho gia súc, gia cầm năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
10:58 | 14/04/2018 Print   E-mail    

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh bắt buộc cho gia súc, gia cầm và kế hoạch phòng, chống bệnh Tai xanh năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo kế hoạch, các cơ quan chức năng của tỉnh sẽ phối hợp với các chủ nuôi tổ chức tiêm vắc xin phòng các bệnh: Lỡ mồm long móng; Dịch tả; Cúm gia cầm; Niu-cát-xơn; Tai xanh (Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp - PRRS). Đối với các loại dịch bệnh khác, người chủ nuôi tự thực hiện tiêm phòng theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y và chính quyền địa phương.

Đối với bệnh Cúm gia cầm, tổ chức 02 đợt tiêm phòng chính, Đợt 1 trong tháng 3/2018 và Đợt 2 trong tháng 9/2018. Đối tượng tiêm phòng là tất cả đàn thủy cầm (vịt, ngan, ngồng) trên địa bàn toàn tỉnh; tất cả đàn gia cầm (gà, chim cút) tại các xã đã xảy ra dịch Cúm gia cầm từ năm 2015 đến nay; các xã có trại chăn nuôi xây đựng cơ sở an toàn dịch bệnh (ATDB) Cúm gia cầm; các xã đăng ký xây dựng cơ sở ATDB Cúm gia cầm.

Đối với bệnh Lỡ mồm long móng gia súc và Dịch tả heo, tổ chức 02 đợt tiêm phòng chính, Đợt 1 trong tháng 4/2018 và Đợt 2 trong tháng 10/2018. Đối tượng tiêm phòng bệnh Lỡ mồm long móng là tất cả đàn gia súc (trâu, bò, dê, cừu, heo); đối với bệnh Dịch tả là tất cả đàn heo trên địa bàn tỉnh.

Đối với bệnh Tai xanh, tiêm phòng cho tất cả số heo khỏe mạnh từ 30 ngày tuổi trở lên (trừ heo nái mang thai và heo thịt trước khi xuất bán giết mô trong vòng 30 ngày). Kế hoạch tiêm phòng cũng được tổ chức thành 02 đợt chính: Đợt 1 trong tháng 5/2018 và Đợt 2 trong tháng 10/2018.

Đối với bệnh Niu-cát-xơn, đối tượng tiêm phòng là tất cả đàn gà tại các xã đăng ký xây dựng ATDB Niu-cát-xơn, sử dụng vắc xin định kỳ 03 tháng/lần (04 lần/năm).

Bên cạnh công tác tiêm phòng, UBND tỉnh cũng giao các cơ quan chức năng tổ chức phát các tờ bướm tuyên truyền; tổ chức các lớp tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thực hiện giám sát dịch bệnh, giám sát sau tiêm phòng.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(Nguồn: các Quyết định 897/QĐ-UBND, 898/QĐ-UBND)