Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thanh niên giai đoạn II (2016-2020)
05:07 | 15/04/2018 Print   E-mail    

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế thực hiện Chiến lược phát triển Thanh niên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn II (2016-2020).

Kế hoạch đưa ra các giải pháp và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng nhằm triển khai thực hiện 06 nội dung trọng tâm, gồm: (1) Giáo dục thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; (2) Nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ và tin học, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên; (3) Phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; (4) Đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng tài năng trẻ, hình thành đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức kinh tế; (5) Giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên; (6) Nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, kỹ năng sống cho thanh niên.

Cũng theo Kế hoạch, đến năm 2020, Tỉnh phấn đấu đạt một số chỉ tiêu như: 90% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ trung học phổ thông và tương đương;  90% thanh niên ở vùng dân tộc thiểu số đạt trình độ trung học cơ sở; Mỗi năm giải quyết việc làm cho ít nhất từ  5.000-6.000 thanh niên; Giảm tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị xuống dưới 4%; Giảm tỷ lệ thanh niên thiếu việc làm ở nông thôn xuống dưới 6%; 15% thanh niên đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước; 20% thanh niên đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt trong các tổ chức chính trị-xã hội; 20% thanh niên là chủ doanh nghiệp/chủ trang trại; 20% thanh niên là người khuyết tật làm chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh của người khuyết tật; Nâng chiều cao bình quân của thanh niên 18 tuổi lên 1,67m đối với nam và 1,56m đối với nữ; Giảm 70% tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên so với năm 2015;…

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(Nguồn: Quyết định 907/QĐ-UBND)