Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng cháy chữa cháy.
04:48 | 11/05/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị  triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Công văn số 2310/VPCP-NC ngày 13/3/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết quả sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW về phòng cháy, chữa cháy. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; Kế hoạch số 04-KH/TU Ngày 18/11/2015 Tỉnh ủy; Chương trình hành động theo Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Xác định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng, người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác đảm bảo ANTT an toàn PCCC với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị mình; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCC, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn quản lý.

2. Cảnh sát PCCC tỉnh

- Chủ động nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo, để có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về PCCC; chú trọng kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về PCCC, nhất là các khu chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, kho tàng lớn tập trung nhiều hàng hóa, chất dễ cháy, nổ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về PCCC.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng cơ sở, dân phòng, người lao động và nhân dân; nhất là các kỹ năng thoát nạn trong trường hợp có cháy, nổ xảy ra; thường xuyên tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ, trong các chung cư, nhà cao tầng, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư.

- Thường xuyên tập luyện; tổ chức tốt lực lượng, phương tiện thường trực để kịp thời xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố tai nạn, không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng, nhất là thiệt hại về người; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố khảo sát, thống kê các công trình có nguy cơ cháy, nổ cao đã đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC có hiệu lực năm 2001, các khu dân cư tập trung. Trên cơ sở đó, phân tích, đánh giá mức độ, nguy cơ cháy, nổ của từng công trình, khu dân cư đế cùng với cấp ủy, chính quyền các địa phương có biện pháp, giải pháp xử lý dứt điểm đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn về PCCC.

- Khi có cháy, nổ xảy ra, tập trung lực lượng có phương án chữa cháy kịp thời, hiệu quả; tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về PCCC; những trường hợp vi phạm nghiêm trọng có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố, điều tra và xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Công khai danh sách các cơ sở vi phạm quy định về an toàn PCCC và có chế tài xử lý nghiêm tất cả các cơ sở vi phạm quy định về an toàn PCCC.

3. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp an toàn đối với hàng hóa có nguy hiểm về cháy, nổ, các biện pháp phòng, chống sự cố hóa chất, sự cố tràn dầu; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong sản xuất, tồn chứa, kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; trong quản lý, sử dụng, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị điện lực khắc phục kịp thời tình trạng sự cố kỹ thuật, ngăn ngừa sự cố cháy, nổ xảy ra trên đường dây và trạm biến áp.

4. Sở Xây dựng và các Sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện nghiêm túc quy định thẩm duyệt thiết kế về PCCC trước khi cấp phép xây dựng, các công trình trước khi đưa vào hoạt động phải được tổ chức nghiệm thu về PCCC.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR); ứng dụng tiến bộ công nghệ để theo dõi cháy rừng; chủ động phối hợp với các chủ rừng tiếp tục xây dựng, củng cố lực lượng PCCCR tại chỗ. Phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh xây dựng, bổ sung các phương án PCCCR. Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về PCCCR theo quy định.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh bố trí thời lượng, xây dựng nội dung bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng về xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn lồng ghép vào chương trình giáo dục pháp luật, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường, cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp học, ngành học.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa- Vũng Tàu phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh tăng cường xây dựng và đăng phát các tin, bài có nội dung tuyên truyền về PCCC; tăng thời lượng phát phóng sự, đưa tin, bài, phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy. Tổ chức tuyên truyền "Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10 ”, kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng cháy chữa cháy, phê bình, xử lý nghiêm các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy của các tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục phòng ngừa chung.

8. Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức kiểm tra, rà soát đảm bảo các điều kiện cơ sở hạ tầng về giao thông, nguồn nước phục vụ hoạt động chữa cháy. Yêu cầu Chủ đầu tư các dự án thực hiện nghiêm túc quy định về thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC đối với các công trình trước khi đưa vào sử dụng. Phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy; thành lập Đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành; trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy cho phù hợp.

9. UBND các huyện, thành phố

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng củng cố phát huy tính hiệu quả phong trào "Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy ” gắn với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ ‘‘lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ". Xây đựng và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (04/10).

-Tổ chức rà soát, thống kê các công trình có nguy cơ cháy, nổ cao đã đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC có hiệu lực năm 2001. Trên cơ sở đó, phân tích, đánh giá mức độ, nguy cơ cháy, nổ của từng công trình, có biện pháp và giải pháp giải quyết để đảm bảo an toàn về PCCC theo quy định, nhất là các công trình sản xuất nằm trong khu dân cư.

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo an toàn PCCC tại các chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, khu dân cư, nhà liền kề, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhất là ở các khu đô thị; các cơ sở sản xuất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn PCCC; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vi phạm. Kiểm tra, đánh giá và bổ sung xây dựng mới các bến lấy nước để phục vụ công tác chữa cháy tại địa phương.

-Chỉ đạo củng cố, xây dựng mới và duy trì hoạt động có hiệu quả lực lượng phòng cháy, chữa cháy dân phòng theo quy định; đồng thời, trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tổ chức huấn luyện, nâng cao kiến thức PCCC đáp ứng yêu cầu phòng cháy và chữa cháy ngay tại địa bàn dân cư.

- Các địa phương có rừng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng; chủ động phương án chữa cháy và đầu tư trang bị phương tiện phục vụ chữa cháy; thường xuyên kiểm tra thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng.

10. Tỉnh đoàn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các tổ chức cơ sở Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC đến đoàn viên, thanh niên; nghiên cứu xây dựng các mô hình, đội Thanh niên tình nguyện thực hiện nhiệm vụ công tác PCCC.

11. Đề nghị Ủy ban MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định an toàn PCCC, giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC ở địa phương.

12. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh tham mưu, đề xuất hỗ trợ kinh phí để thực hiện công tác tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, mua sắm phương tiện phục vụ công tác PCCC trình UBND tỉnh theo quy định.

13. Thủ trường các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn PCCC tại cơ quan, đơn vị, cơ sở mình; thường xuyên tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC, tăng cường tuyên truyền, huấn luyện về PCCC cho đội viên đội PCCC cơ sở và chuyên ngành, CBCNV người lao động; trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy theo đúng quy định.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo ngành dọc thực hiện tốt công tác tự kiểm tra an toàn PCCC, nhất là kiểm tra việc sử dụng các nguồn lửa, nguồn nhiệt, hệ thống điện, khả năng hoạt động của phương tiện chữa cháy tại chỗ; xây dựng phương án chữa cháy cơ sở phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng cơ quan, doanh nghiệp; Tổ chức tuyên truyền kiến thức PCCC cho cán bộ công nhân viên, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cho lực lượng bảo vệ ở cơ quan đơn vị để sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy ban đầu; phân công lực lượng thường trực để đảm bảo kịp thời phát hiện và xử lý khi có cháy, nổ xảy ra.

14. Công ty cổ phần cấp nước tỉnh, Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư, khu công nghiệp rà soát, bổ sung xây dựng các trụ nước chữa cháy tại các khu dân cư, khu công nghiệp có nguy hiểm cao về cháy, nổ; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và tăng cường các biện pháp quản lý chặt các trụ nước chữa cháy đảm bảo điều kiện kỹ thuật phục vụ hiệu quả công tác chữa cháy.

*Ngày 13/3/2018, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2310/VPCP-NC về việc "kết quả sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW về phòng cháy, chữa cháy”, trong đó nêu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc về công tác phòng cháy chữa cháy. Theo đó, đối với địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh phát triển phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy theo phương châm “bốn tại chỗ”, gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ông cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên rà soát, gắn quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trong quy hoạch đô thị, chung cư cao tầng cần bảo đảm điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; ưu tiên bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở, doanh trại các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.


 Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(Nguồn: Công văn số 4393/UBND-VP;
Công văn số 2310/VPCP-NC)