Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công
05:36 | 14/05/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế họach triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Việc triển khai Đề án nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt, thay đổi dần tập quán sử dụng tiền mặt trong hoạt động thanh toán đối với tổ chức, cá nhân trên toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; giảm chi phí liên quan đến tiền mặt, giảm tỷ lệ tiền mặt trong lưu thông trên địa bàn.

Kế họach đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đạt được các mục tiêu chủ yếu sau:

Đối với dịch vụ thu ngân sách: 70% giao dịch nộp thuế trên địa bàn tỉnh thực hiện qua ngân hàng; Hệ thống Kho bạc nhà nước cấp tỉnh, thành phố, thị xã, huyện đều được trang bị thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng phục vụ việc thu ngân sách nhà nước;

Đối với dịch vụ thanh toán tiền điện: Công ty Điện lực tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu kêt nối với các chi nhánh Ngân hàng thương mại chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền điện qua ngân hàng; phấn đấu 60% tiền điện được thanh toán qua ngân hàng tại địa bàn thành phố, thị xã, huyện;

Đối với dịch vụ thanh toán tiền nước: Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu kết nối với các chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền nước qua ngân hàng; phấn đấu 50% cá nhân, hộ gia đình tại địa bàn thành phố, thị xã, huyện thực hiện thanh toán tiền nước qua ngân hàng;

Đối với dịch vụ thanh toán tiền học phí: 90% các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn chấp nhận thanh toán học phí qua ngân hàng và 70% số sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng nộp học phí qua ngân hàng;

Đối với dịch vụ thanh toán tiền viện phí: phấn đấu 50% bệnh viện trên địa bàn tỉnh chấp nhận thanh toán viện phí qua ngân hàng;

Đối với dịch vụ chi trả an sinh xã hội: phấn đấu 10% số tiền an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng.

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch đưa ra 3 giải pháp chủ chốt gồm: Triển khai cơ chế, chính sách đối với dịch vụ công và các chương trình an sinh xã hội; Triển khai ứng dụng và đẩy mạnh cung ứng các sản phẩm, loại hình dịch vụ thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội; Xây dựng biện pháp trao đổi, chia sẻ thông tin phù hợp giữa đơn vị cung ứng dịch vụ công với các chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao các cơ quan, đơn vị trong tỉnh (các cơ quan tài chính như: Thuế, Kho bạc, Chi nhánh Ngân hàng; các công ty điện, nước; UBND các huyện, thành phố…) trong phạm vi chức năng của mình triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan để triển khai Đề án.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(Nguồn: Kế hoạch 52/KH-UBND)